Japanse burgerkampen

                                                                                                                                                                      12-6-2011

 

Inhoud

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het voormalig Nederlands-Indië in de periode maart 1942 - augustus 1945 ongeveer 100.000 Nederlandse burgers geïnterneerd. De mannen werden gescheiden van de vrouwen en kinderen. Vanaf 1944 werden oudere jongens ondergebracht in de mannenkampen of in aparte jongenskampen.

-- Kampen: Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de in- en uitgaande transporten, literatuur en plattegrond, alsmede verwijzingen naar naamlijsten en foto’s/tekeningen.

-- Kampnummers

-- Kamptransporten

-- Scheepstransporten

Aanverwante

informatie

 

* Krijgsgevangenkampen in en buiten Nederlands-Indië:

www.japansekrijgsgevangenkampen.nl

* Kampen in de na-oorlogse Bersiap-periode:

www.bersiapkampen.nl

 

Algemene literatuur

 

* Velden, D. van – De Japanse burgerkampen (1963)

* Dulm, J. van et al. - Geïllustreerde Atlas van de Japanse Kampen in Nederlands-Indië 1942-1945, Deel I (2000) en Deel II (2002)

* Beekhuis, Henk et al. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947 (2009)

 

Archieven

 

www.kit.nl (Koninklijk Instituut voor de Tropen)

www.kitlv.nl (Kon. Inst. voor Taal-, Land- enVolkenkunde)

www.kb.nl (Koninklijke Bibliotheek)

www.nationaalarchief.nl (Nationaal Archief)

www.niod.nl (Nederlands Instituut voor Oorlogs-Documentatie)

www.ogs.nl (Oorlogsgravenstichting)

www.rodekruis.nl (Het Nederlandse Rode Kruis)

www.sifa.nl (Stichting Indisch Familie-Archief)

 

Inlichtingen

h.beekhuis@planet.nl (Henk Beekhuis)

 

 

                                                     Kampen

Java

Toelichting

Kampen

Sumatra

Toelichting

Kampen

Borneo

Toelichting

Kampen

Celebes

Toelichting

Kampen

Oostelijke Archipel

Toelichting

Kampen

 

                            Systematiek van Kampnummers

Kampnummers op Java

                                   POW-nummers = Kampnummers = Registratienummers

 

 

                                Transportschema’s (tussen de kampen)

Java

Batavia

Mannen

Vrouwen

 

Buitenzorg

Mannen

Vrouwen

 

Soekaboemi

 

Vrouwen

 

Bandoeng

Mannen

Vrouwen

 

Semarang

Mannen

Vrouwen

 

Jogja-Solo

Mannen

Vrouwen

 

Soerabaja

Mannen

Vrouwen

 

Malang

Mannen

Vrouwen

Sumatra

Noord

Midden

Zuid

Borneo

Noord

Zuid

 

Celebes

Noord

Zuid

 

Oostelijke Archipel

 

 

 

 

 

 

                        Scheepstransporten naar Europa 1945-1962

Botenlijst (lijst van alle vaarten)

Archiefcode (archieven met passagierslijsten)

 

 

                                  Op zoek naar je eigen kamp

Opsporing gezocht

 

 

                                                   Diversen

Afkortingen

Kampsterkten  op 23-8-1945

 

 

                                                     Index