Zuid-Celebes

                                                                                                                                                                                24-5-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlanders in Zuid-Celebes begon reeds in maart 1942, toen overal mannen en oudere jongens enerzijds en vrouwen en kinderen anderzijds werden geïnterneerd in respectievelijk de mannen- en de vrouwenkampen, eerst in de twee gescheiden afdelingen van de Politiekazerne in Makassar. vervolgens gingen de mannen in september 1942 naar Parepare en een jaar later naar Bodjo, de vrouwen in augustus 1942 naar Malino.  Begin mei 1943 werden de vrouwen over­gebracht naar het eindkamp Kampili (totaal ca 1600 personen); in mei 1945 werden de mannen nog eens verplaatst naar het kamp Bolong (totaal ca 625 personen).

De bewoners van de eindkampen waren niet alleen afkomstig van Zuid-Celebes, maar ook van diverse eilan­den van de oostelijke archipel, zoals Ambon, Flores, Timor, Soemba, Bali (de kleine pijltjes in onderstaand schema).

 

Eind augustus 1945 begon de evacuatie van de eindkampen naar Makassar, eind september 1945 (vermoe­delijk 26.09.45) was de evacuatie voltooid en waren de kampen ontruimd.

 

Index          Kampen op Celebes