Malang (mannen)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 29-11-2021

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse mannen in Malang en omgeving begon in juni 1942, deels in de Grote Gevangenis Lowokwaroe (ongeveer 400 personen), deels in het Marinekamp (ongeveer 450 personen). De groep in Lowokwaroe kwam uiteindelijk via de Kleine Gevangenis, het LOG, ook in het Marinekamp. Begin februari 1944 werden allen overgebracht naar Tjimahi, waar alle mannen van Java destijds werden geconcentreerd.

Begin 1943 werd nog een nieuwe groep van ongeveer 700 mannen geÔnterneerd in het LOG en nagenoeg gelijktijdig met bovengenoemde groepen overgebracht naar Tjimahi.

Eind 1944 werden ongeveer 200 jongens van Indo-Europese afkomst, die niet met de Japanners wilden samenwerken, opgesloten in Lowokwaroe. Sommigen werden in de loop van 1945 vrijgelaten, 13 werden geŽxecuteerd, de overigen werden begin juli 1945 overgebracht naar Ambarawa en Ngawi.

 

 

 

Malang mannen

 

6-1942

400 ma

 

juni 1942

100 jo,ma

 

jan 1943

480 jo,ma

 

29-8-1943

20 ma (RK-missie)

jan 1943

xx-1943

200 ma (Eng)

17-10-1944

21-12-1944

jongens

 

 

 

Lowokwari 1

 

7-1942

 

 

 

LOG

 

 

Lowokwari 2

jan-feb 1944

 

 

7-7-1945

 

Marinekamp

 

 

LOG

 

2-2-1944

850 ma

30-1-1944

700 ma

 

Tjimahi: 4e en 9e Bat

 

 

Ngawi

 

 

 

Index†††††††††† Kampen op Java††††††††† Soerabaja (vrouwen)