Soerabaja (vrouwen en kinderen)

                                                                                                                                                                                21-4-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse vrouwen en kinderen in Soerabaja en omgeving begon in november 1942, toen de vrouwen en kinderen werden geďnterneerd in de Darmo-wijk (totaal ongeveer 6000 personen); in september 1943 werden ook de Indo-Europese vrouwen en kinderen hier geďnterneerd (ongeveer 2000 personen). Eind 1943 en begin 1944 werden bijna alle vrouwen en kinderen overgebracht naar Midden-Java (in Semarang, Ambarawa, Moentilan), één groep van bijna 600 personen werden overgebracht naar Tangerang. Hieronder zijn de transpor­ten van de vrouwen en kinderen globaal weergegeven.

 

 

 

 

Index          Kampen op Java          Soerabaja (mannen)