Buitenzorg (vrouwen en kinderen)

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 4-1-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse vrouwen en kinderen in Buitenzorg en wijde omge≠ving begon in maart 1944, toen vrouwen en kinderen in het kamp Kedoengbadak gevangen werden gezet, die afkomstig waren uit o.a. Tegal, Pekalongan en Soekaboemi. In het andere kamp Kota Paris werden in april 1944 vrouwen en kinderen gevangen gezet, die uit Buitenzorg afkomstig waren.

Eind november kwam een grote groep vrouwen en kinderen in Buitenzorg binnen vanuit het kamp KareŽs in Bandoeng: zij werden deels ondergebracht in Kedoengbadak (1160 personen), deels in Kota Paris (250 personen).

 

In de loop van 1944 en in maart 1945 werden al deze vrouwen en kinderen overgebracht naar de reeds bestaande vrouwenkampen in Batavia.

 

Index†††††††††††††††† Kampen op Java