Semarang (mannen)

                                                                                                                                                                                    17-2-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse mannen in Semarang begon in april 1942, toen ruim 500 mannen (allen ambtenaren in de stad Semarang) werden opgepakt en ingesloten in de Djatingaleh-kazerne. Tien dagen later kwamen daar nog eens 200 mannen bij, die uit de wijde omgeving afkomstig waren. In juli volgde nog eens een groep van 300 mannen uit Semarang zelf.

Eind juli, begin augustus 1942 werden zij allen overgebracht naar Oost-Java, deels naar de Boeboetan-Gevangenis in Soerabaja (185 personen), de overigen naar Kesilir, het landbouwproject op de uiterste oostpunt van Java.

 

Tijdens de internering van de vrouwen en kinderen werden ook oudere jongens en oude mannen in de vrouwenkampen geļnterneerd. In de loop van 1944 en begin 1945 werden deze laatste overgebracht naar het jongenskamp Bangkong, waar bij het vertrek van de vrouwen reeds een groep jongens en oude man­nen was achtergebleven.

 

 

 

Index         Kampen op Java