Zuid-Sumatra

                                                                                                                                                                                2-5-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlanders in Zuid-Sumatra begon reeds in maart 1942, toen overal mannen en oudere jongens enerzijds en vrouwen en kinderen anderzijds werden geïnterneerd in respectievelijk de mannen- en de vrouwenkampen, eerst in de naaste omgeving van hun woonplaats.

 

In de loop van 1942 en 1943 werden zij verzameld in één mannenkamp en één vrouwenkamp: in januari 1943 werden de mannen allen overgebracht naar het Barakken-kamp in Palembang, in september 1943 naar de Gevangenis in Muntok en in maart 1945 naar het eindkamp Belalau, de vrouwen werden ook eerst verzameld in het Barakken-kamp in Palembang, eind september na het vertrek van de mannen, vervolgens in november 1944 naar een Barakken-kamp in Muntok en tenslotte in april 1945 ook naar Belalau. Hier zaten de mannen en de vrouwen geheel gescheiden van elkaar in het mannen- en het vrouwenkamp Belalau temidden van rubberbossen.

 

Eind september 1945 begon de evacuatie van Belalau naar Palembang; op 07-10-45 was de evacuatie vol­tooid.

 

Index          Kampen op Sumatra