Batavia (mannen)

 

                                                                                                                                                                                    2-1-2011

 

De gevangenneming van Nederlandse mannen in Batavia begon reeds begin maart 1942, toen ongeveer 500 hoge ambtenaren en andere prominenten werden opgesloten in de Glodok-Gevangenis. Ongeveer gelijk­tijdig werden nog eens 2000 mannen opgesloten in de Struiswijk-Gevangenis en 480 mannen in de Boekit Doeri-Gevangenis; uiteindelijk kwamen allen in Struiswijk samen. Begin 1944 werden zij overge­bracht naar het 15e Bataljon in Bandoeng.

Daarnaast was er een grote groep van 2800 mannen, die in juni 1942 werd geïnterneerd in ADEK en die begin 1944 ook werd overgebracht naar het 15e Bataljon in Bandoeng. Daarmee waren in principe alle Nederlandse mannen uit Batavia afgevoerd (oudere jongens en oude mannen uitgezonderd: die verbleven aanvankelijk in de vrouwenkampen, maar werden eind 1944 overgebracht naar de mannenkampen in Tjimahi).

 

 

Index                    Kampen op Java