Batavia (vrouwen en kinderen)

 

                                                                                                                                                                                    2-1-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse vrouwen en kinderen in Batavia vond plaats in de periode van augustus tot december 1942, toen zijwerden geïnterneerd in de twee grote vrouwen­­kampen Tjideng en Kramat, totaal 5700 personen. In de loop van 1943 werden de vrouwen en kinderen in Kramat overgebracht naar Tjideng, tezamen met 500 vrouwen en kinderen die in juni 1943 uit Cheribon waren overgebracht. Hiernaast fungeerde enige tijd het kamp Grogol ook als vrouwenkamp, speciaal ook voor oudere jongens en oude mannen.

In de loop van 1942 werden vrouwen van Engelse en Amerikaanse afkomst met hun kinderen onderge­bracht in Struiswijk, later overgebracht naar Tangerang, korte tijd in de Jeugdgevangenis Tanahtinngi, daarna in het Landopvoedingsgesticht (LOG). Hier werden in de loop van 1943-1944 vele (alle?) Engelse en Amerikaanse vrouwen van geheel Java naartoe gebracht. Medio 1944 werden zij overgebracht naar de kampen Kramat en Tjideng.

 

Onderstaand schema geeft de belangrijkste verplaatsingen weer.

 

Index                    Kampen op Java