Malang (vrouwen en kinderen)

                                                                                                                                                                                22-4-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse vrouwen en kinderen in Malang en omgeving begon in november 1942, toen de vrouwen en kinderen werden geļnterneerd in de De Wijk (totaal ongeveer 5000 personen); in januari 1943 werden nog eens ongeveer 2000 vrouwen en kinderen hier geļnterneerd.

Eind 1943 en begin 1944 werden bijna alle vrouwen en kinderen overgebracht naar Midden-Java (in Solo, Semarang, Ambarawa, Moentilan). Hieronder zijn de transpor­ten van de vrouwen en kinderen globaal weergegeven.

 

 

 

 

 

Index                    Kampen op Java          Malang (mannen)