Bandoeng (vrouwen en kinderen)

 

                                                                                                                                                                                    21-2-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse vrouwen en kinderen in Bandoeng en omgeving begon in november 1942, toen overal de vrouwen en kinderen werden geïnterneerd in de zogenaamde vrouwen­­kampen: de vrouwen uit de stad Bandoeng werden voornamelijk samengebracht in het Tjihapit-kamp (totaal ongeveer 13000 personen, die uit de (wijde) omgeving van Bandoeng in het Kareës-kamp (totaal ongeveer 5000 personen). Eind 1944 werd door de Japanse autoriteiten besloten om alle vrouwen­kampen op Java te concentreren in de regio’s Batavia-Buitenzorg en Semarang-Ambarawa-Solo (alle mannenkampen werden daarentegen samengebracht in de regio Bandoeng-Tjimahi). Hieronder zijn de transpor­ten van de vrouwen en kinderen globaal weergegeven.

 

Index          Kampen op Java