Bandoeng (mannen)

                                                                                                                                                                                    21-2-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse mannen (en oudere jongens) begon in juli-augustus 1942, toen mannen werden geďnterneerd in het LOG, later gevolgd door interneringen in Pasar Andir, Stella Maris en Palace Hotel, Dick de Hoog-school, het Tjitaroempleinkamp en Zeelandia.

 

Eind 1943 - beging 1944 werden allen overgebracht naar twee verzamelkampen, het 15e Bataljon in Ban­doeng en Baros 5 in Tjimahi. Het kamp Baros 5 was bestemd voor prominenten en werd daarom ook wel het Prominentenkamp genoemd.

 

Index          Kampen op Java