Bandoeng                   Stella Maris                 West-Java

 

                                                                                                                                                                         24-8-2012

Andere benaming:          

Waringin-kamp, kamp (Klooster) (Maria) Sterre der Zee, Pandoe

 

Ligging

Het Stella Maris-klooster van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid lag in het zuid-westelijk stadsdeel tussen de Chineese Kerkweg en de Waringinweg. Het adres was Waringinweg 149.

Het kamp was ondergebracht in enige zalen en schoollokalen van het kloostercomplex; het kamp was om­heind door prikkeldraad en gedek.

De zusters verbleven op de bovenverdieping; zij hadden een eigen, van het kamp gescheiden, ingang.

 

Kampcommandant

Anda ?

 

Bewaking

inheems politiepersoneel

 

Kampleiding

Hr L.Belloni (van augustus 1942 tot oktober 1943)

Hr Vervuurt (van oktober 1943 tot januari 1944)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 xx.08.42

Omgeving

 

880

 

ma (1)

 06.09.42

Band: Pasar Andir

 

500

1400

ma

 12.09.42

 

Vrijgelaten

100

 

ma (2)

 13.10.42

Omgeving

 

120

1400

jo,ma

 xx.10.42

 

Band: Pasar Andir

500

 

ma

 19.10.42

 

Vrijgelaten

50

 

ma

 20.10.42

Garoet

 

20

 

ma

 20.10.42

Tasikmalaja

 

14

 

ma

 25.05.43

Midden-Java

 

8

 

jo,ma

 9.6.43 (3)

Omgeving (4)

 

138

 

jo,ma

 15.09.43

 

Band: 15e Bataljon

30

1000

ma

 15.10.43

 

Tjim: Baros 5

300

 

jo,ma

 30.10.43

 

Tjim: Baros 5

200

 

jo,ma

 15.01.44

 

Band: 15e Bataljon

500

0

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen

Band=Bandoeng, Tjim=Tjimahi

(1) met name van Indo-Europese afkomst

(2) mannen van Molukse, Menadonese en Timorese afkomst

(3) periode 9.6.43 tot 2.7.43

(4) Bandoeng en omgeving

 

Literatuur:

Boeijen, Riny - De sambal-eters van het kamp Klooster Maria-Sterre... , Moesson 42, nr 1 (15.07.97), pg 23

Bouwer, Jan - Het vermoorde land, 1988, pg 118, 181, 215, 219

Brugmans, I.J. – Gevangen op Java, dagboek uit een Jappenkamp, 2004, pg 15-43 (13.10.42 - 30.10.43)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 121

Lavaleije, Theo en Gerard Weijers - In naam van de keizer, St Jongenskampen Tjimahi, 1995, pg 21-34

Liesker, H.A.M. - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 299

Tjihapit-boek, Tjihapit-Reünie-Commissie, 1994, pg 10

Voskuil, R.P.G.A. - Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 80

 

Foto’s/tekeningen

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 122 (foto voorzijde)

Lavaleije, Theo en Gerard Weijers - In naam van de keizer, St Jongenskampen Tjimahi, 1995, pg 23

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 123

Prins, L.E. in Mick van Ee – Boys Town, 2002, Bijlage 7

 

 

Index          Kampen op Java