Bandoeng                15e Bataljon               West-Java

 

                                                                                                                                                                                12-1-2011

 

English

 

Andere benamingen

Tjikoedapateuh; Bunsho II Kamp 1 (Japanse administratie)

 

Ligging

De kazerne van het 15e Bataljon lag in het centrum van Bandoeng. Dit kamp omvatte later (in juli 1944) ook het 1e Depot Bataljon. Het werd begrensd door Van Oldenbarneveltstraat, Noorder Magazijnstraat, Kampement­straat en Noorder Kampe­ment­straat.

 

Kampcommandanten

luitenant Suzuki (van 03.44 tot 11.44), luitenant Takahashi (van 11.44 tot 5.45)

 

Kampleiding

Hr H.A. van Karnebeek

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

1944

 

 

 

 

 

 15.01.44

Band: Stella Maris

 

500

 

jo,ma

 19.01.44

Band: LOG

 

750

 

jo,ma

 20.01.44

Pakis Tajoe

 

40

 

ma

 22.01.44

Band: LOG

 

750

 

jo,ma

 22.01.44

Sem: Halmaheira

 

200

 

jo,ma

 22.01.44

Sala: Djoen Eng

 

174

 

jo,ma

 23.01.44

Bat: Struiswijk

 

3000

 

jo,ma

 26.01.44

Amb: Banjoebiroe 10

 

600

 

ma

 30.01.44

Amb: Banjoebiroe 10

 

550

 

ma

 01.02.44 (1)

Bat: ADEK

 

2800

 

ma

 01.02.44 (1)

Amb: Banjoebiroe 10

 

504

 

ma

 xx.02.44

Srbj: Boeboetan

 

150

 

jo,ma

 xx.02.44

Srbj: Werfstraat

 

100

 

ma

 xx.02.44

Cher: Oude Gevang.

 

20

10.000

ma

 14.02.44

 

Tjim: 4e en 9e Bataljon

1425

 

jo,ma

 15.02.44

Band: Soekamiskin

 

 

 

ma

 28.03.44

Srbj: Werfstraat

 

31

 

ma

 28.03.44

Djok: Vredeburg

 

40

 

ma

 12.04.44

??

 

100

 

ma

 25.04.44

Band: Tjihapit

 

40

 

ma

 27.04.44

Sem: Lampersari

 

50

 

jo,ma

 13.07.44

 

Bat: 10e Bataljon

100

 

ma (2)

 15.07.44

 

Tjim: Militair Hosp.

300

 

zm

 17.07.44

Band: Tjihapit, Kareës

 

80

 

jo,ma

 18.07.44

Band: Tjihapit

 

86

 

jo

 10.08.44

Tjim: 4e en 9e Bataljon

 

211

 

ma (2)

 10.08.44

Tjim: Baros 5

 

190

 

ma (2)

 15.08.44

 

Bat: 10e Bataljon

500

 

ma (2)

 19.10.44

Band: Tjihapit

 

162

 

ma

 19.10.44

 

Tjim: 4e en 9e Bataljon

1500

 

jo,ma

 23.11.44

 

Amb: Ambarawa 8

150

 

zm

 08.12.44

Band: Tjihapit

 

114

 

jo,ma

 29.12.44

Sem: Sompok Lama

 

50

7000

jo

1945

 

 

 

 

 

 07.04.45

Tjim : Baros 6

 

200

 

jo

 06.05.45

Band: Tjihapit

 

864

 

jo,ma (3)

 10.05.45 (4)

 

Bat: Mater Dolorosa

523

 

zj,zm

 12.07.45

Tjim: Baros 5

 

500

 

jo,ma

 31.07.45

 

Tjitjalengka-Spoorweg

300

 

jo,ma

 10.08.45

Tjitjalengka-Spoorweg

 

40

 

zj,zm

 19.08.45

Tjitjalengka-Spoorweg

 

260

 

jo,ma

 23.08.45

 

 

 

8000

jo,ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen, om=oude mannen, zj=zieke jongens, zm=zieke mannen

Amb=Ambarawa, Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Cher=Cheribon, Djok=Djokjakarta, Sala=Salatiga,

Sem=Semarang, Srbj=Soerabaja, Tjim=Tjimahi; Gevang.=Gevangenis, Hosp.=Hospitaal

(1) tot en met 03.02.44

(2) zeelieden

(3) 818 jongens, 40 mannen, 6 oude mannen

(4) tot en met 27.05.45

 

Literatuur

Aalbers, Onno  in Lavaleije, Theo ea. – In naam van de keizer, 1995, pg 389-412 (jongenskamp)

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 36-37

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 74 (situatie in bersiap-periode)

Boodt, Roel  in Lavaleije, Theo ea. – In naam van de keizer, 1995, pg 327-358 (jongenskamp)

Brendgen, J.H.J. - Belevenissen van een KNIL-officier 1942-45, 1980

Buitenweg, Hein - Omong kosong lagi, pg 86-93

Burgers, Eric  in Lavaleije, Theo ea. – In naam van de keizer, 1995, pg 285-286 (jongenskamp)

Crone, Harry  in Lavaleije, Theo ea. – In naam van de keizer, 1995, pg 413-446 (jongenskamp)

Douwes, Lex   in Lavaleije, Theo ea. – In naam van de keizer, 1995, pg 117-202 (jongenskamp)

Dulm, J. van  e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 116-117; Deel II, 2002, pg 100

Heijden, Hans van der  in Lavaleije, Theo ea. – In naam van de keizer, 1995, pg 213-234 (jongenskamp)

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, pg 840

Krogt, Gerard van der  in Lavaleije, Theo ea. – In naam van de keizer, 1995, pg 81-116 (jongenskamp)

Liesker, Klaas in H.A.M.Liesker - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, 71-72

Maarseveen, Leo  in Lavaleije, Theo ea. – In naam van de keizer, 1995, pg 203-212 (jongenskamp)

Russen Groen, Rob van  in Lavaleije, Theo ea. – In naam van de keizer, 1995, pg 375-388 (jongenskamp)

Schouten, Gerard   in Lavaleije, Theo ea. – In naam van de keizer, 1995, pg 235-238 (geheime radio)

Schomper, Pans - Indië vaarwel, de belofte van de eierboer, 1994

Smit, H. - Van katjong tot rijksambtenaar, 1982

Verheem, Rudy - Bevrijding zonder bevrijders, 1979

Westermann, Hein  in Lavaleije, Theo ea. – In naam van de keizer, 1995, pg 447-490 (jongenskamp)

Wit, Dolf de in Lavaleije, Theo ea. – In naam van de keizer, 1995, pg 61-80 (over H.A. van Karnebeek)

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 258 (foto ingang, 2007)

Burki, C - Achter de kawat, 1979 (krijgsgevangenkamp)

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 81-87

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 117; Deel II, 2002, pg 102 (luchtfoto’s)

Warmer, Joh.A.G. - Java 1942-1945, Kampschetsen, 1984, pg  63-92

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 36

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, pg 117

Lavaleije, Theo en Gerard Weijers – In naam van de keizer, 1995, pg 242 (jongenskamp)

 

Plattegrond 15e Bataljon

 

 

Index          Kampen op Java