Tjimahi                           Baros 5                     West-Java

                                              

                                                                                                                                                                                  28-10-2014

 

Andere benamingen

Prominentenkamp, Baros-kamp, Bamboekamp, Kale-koppenkamp,

6e-Depot Bataljon-kamp

Bunsho II Kamp 5 (Japanse administratie)

English

Ligging

Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was onder­gebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De bamboe barakken, totaal ongeveer 27 stuks, hadden een cementen vloer, de meeste hadden geen ramen, maar wel over de volle lengte een open luchtstrook, direct onder het dak; in de kopwanden zat een grote deur. Het kamp maakte een sinistere indruk: grauwe barakken rondom een groot plein, geen enkele boom.

Het kamp was omgeven door een bamboeschutting (vandaar de naam Bamboekamp).

 

Kampcommandanten

Kunimoto (5.45 – 8.45)

 

Bewaking

Japanse militairen, Koreanen, heiho’s

 

Kampleiding

Hr J.Bos (voor alle kampfuncties: zie Cocq d’Armaville)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 11.10.43

Band: Zeelandia

 

320

 

ma

 13.10.43

Band: Tjitaroemplein

 

320

 

jo,ma

 14.10.43

Band: LOG

 

175

 

jo,ma

 15.10.43

Band: Stella Maris

 

300

 

jo,ma

 19.10.43

Band: Tjihapit/Kareës

 

200

 

jo,ma

 26.10.43

Band: Palace Hotel

 

550

 

ma

 27.10.43

Band: Palace Hotel

 

300

 

ma

 30.10.43

Band: Stella Maris

 

200

 

jo,ma

 08.12.43

Band: Kareës

 

70

 

jo

 15.02.44

Band: Dick de Hoog

 

550

 

jo,ma

 xx.07.44

Poer: Gevangenis

 

80

3100

ma

 10.08.44

 

Band: 15e Bataljon

190

 

ma (1)

 12.09.44

 

Tjim: Baros 6

50

 

ma

 xx.10.44

Band: Kareës

 

80

 

ma

 15.10.44

 

Tjim: Baros 6

840

 

jo,ma

 25.10.44

 

Tjim: 4e en 9e Bat

1150

900

ma

 25.10.44

Band: 4e en 9e Bat

 

1500

 

jo,ma (2)

 18.11.44

Sem: Bangkong

 

30

 

ma

 26.11.44

Bat: Grogol

 

150

 

jo

 28.11.44

Bat: Grogol

 

200

 

om

 20.12.44

Tjim: Baros 6

 

20

 

jo

 08.04.45

Tjim: Baros 6

 

100

 

jo

 05.05.45

Tjim: 4e en 9e Bat

 

30

2900

ma (2)

 15.05.45

 

Tjim : 4e en 9e Bat

30

 

ma

 12.07.45

 

Band : 15e Bataljon

500

 

jo,ma (3)

 01.08.45

 

Tjitjalengka-Spoorw

200

 

jo,ma

 19.08.45

Tjitjalengka-Spoorw

 

200

 

jo,ma

 23.08.45

 

 

 

2400

jo,ma

jo=jongens (vanaf 12 jaar), ma=mannen, om=oude mannen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Poer=Poerwokerto, Sem=Semarang, Tjim=Tjimahi

4e en 9e Bat=4e en 9e Bataljon, Spoorw=Spoorweg

(1) zeelieden

(2) prominenten

(3) werkers voor de Tjitjalengka-spoorweg

 

Omstandigheden

Fourageren     Er moest regelmatig voedsel worden opgehaald in de Bergartillerie (Japanse magazijnen): dit was

                        een mogelijke ontmoetingsplaats met jongens of mannen uit één van de andere kampen in Tjimahi;

                        zo kon het gebeuren, dat vader en zoon elkaar ontmoetten.

Corvee            Het corvee bestond uit werken op één van de boerderijen buiten het kamp (in Tjimindi en in

                        Leuwi­gadja); doktoren verdeelden de corveeërs in drie groepen: A (buitenwerk), B (lichte werk-­

                        zaamheden binnen het kamp) en C (vrijgesteld van ieder corvee).

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 44-45

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 67-68 (situatie tijdens bersiap-periode)

Brugmans, I.J. – Gevangen op Java, Dagboek uit een Jappenkamp, 2004, pg 43-165 (groep uit Stella Maris)

Buys, Jan in H.A.M.Liesker – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 211-230

Cocq d’ Armaville, I.J.H.P. le in H.A.M.Liesker – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 239-244

Crince le Roy, Paul  in H.A.M.Liesker - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 157-166, 169-174

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 114; Deel II, 2002, pg 94

Ee, Mick van – Boys Town, 2002, pg 31 e.v.

Elias, W.H.J. - De Japanse bezetting van Nederlands-Indië, 1990

Groot, Willem de  in H.A.M.Liesker – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 250-256

Hildesheim, I.  in H.A.M.Liesker – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 278-294

Kessel, Albert   in H.A.M.Liesker – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 295-308

Kruisheren - Bezetting en bevrijding, Bulletin Prov. St Augustinus, Speciaal, 1995, pg 39-40, 47-49

Lechner, Jan – Uit de verte, een jeugd in Indië, 2004, pg 89-101

Liesker, Hans   in H.A.M.Liesker - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 293-340, 348

Liesker, Klaas in H.A.M.Liesker - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 95-146

Memelink, Oscar   in H.A.M.Liesker - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 357-392 (dagboek)

Misset, J.H. – Si Piet, 1952

Tieleman, H. en R. - Het rattevel, 1994, pg 113-116

Vermeulen, pastoor A.J. in H.A.M.Liesker – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 453-457

Werve, Th.P. van der  in H.A.M.Liesker – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 416-419

Weijers, Gerard  in H.A.M.Liesker - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 189-204

Woortman, Louk  in H.A.M.Liesker - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 219-250

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 68 (foto van barakken rondom Oebi-veld, 1994)

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 45-49

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 113 (luchtfoto)

Liesker, Hans - Je denkt, ken niet maar ken!!, 1997, pg 252 (keuken)

Liesker, H.A.M. - Jongens in de mannenkampen ..., 1994, pg 358 (barak 22), 368 (straat), 391 (foto’s 1991)

Nederlanders in Japanse kampen (catalogus tentoonstelling), 1976, pg 41, 43, 47

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 44

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 69

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 115

Ee, Mick van – Boys Town, 2002, pg 30

 

Naamlijsten

Ee, Mick van – Boys Town, 2002 (Han 20, 170 namen)

Misset, J.H. – Si Piet, 1942 (900 namen)

NN - Kamp 4+5+6 (12000 namen), SAIP, OP 475 (augustus 1945)

 

Plattegrond Baros 5

 

 

Naamlijst: zie op pagina 4e en 9e Bataljon

 

 

Index          4e en 9e Bataljon            Kampen op Java