Midden-Sumatra

                                                                                                                                                                                    2-5-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlanders in Midden-Sumatra begon reeds in maart 1942, toen overal mannen en oudere jongens enerzijds en vrouwen en kinderen anderzijds werden geïnter­neerd in respectievelijk de mannen- en de vrouwenkampen, eerst in de naaste omgeving van hun woon­plaats.

 

In de loop van 1942 en 1943 werden zij allen verzameld in één mannenkamp en één vrouwenkamp: de mannen in de Gevangenis, de vrouwen in het Missiecomplex, beide in Padang. Medio oktober 1943 werden de mannen overgebracht naar het eindkamp Bangkinang, de vrouwen gingen toen naar de leegstaande Gevangenis om vervolgens begin december 1943 ook te worden overgebracht naar het eindkamp Bangkinang. Hier zaten de mannen en de vrouwen geheel gescheiden van elkaar in het mannen- en het vrouwenkamp Bangkinang ongeveer 2 km van elkaar verwijderd temidden van rubber­bossen.

 

Eind september 1945 begon de evacuatie van Bangkinang naar Padang; op 11-11-45 was de evacuatie vol­tooid.

 

Index                   Kampen op Sumatra