Soekaboemi (vrouwen en kinderen)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 21-2-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse vrouwen en kinderen in Soekaboemi en omge≠ving begon in september 1942, toen vrouwen en kinderen in de Juliana-School gevangen werden gezet; in januari 1943 volgden interneringen in het SOG-Meisjeshuis en Ė voor zieke mannen of vrouwen met hun gezinsleden Ė in het kamp Rosali.

 

De vrouwen en kinderen uit de Juliana-School en uit het SOG-Meisjeshuis werden in juli 1943 overge≠bracht naar het kamp KareŽs in Bandoeng. Dit kamp werd eind 1944 gesloten, de vrouwen en kinderen gingen naar bestaande kampen in Buitenzorg, Batavia en Ambarawa.

 

In maart 1945 werden de vrouwen en kinderen in de Buitenzorg-kampen overgebracht naar de vrou≠wen≠≠kampenin Batavia.

 

Index††††††††† Kampen op Java