Buitenzorg (mannen)

 

                                                                                                                                                                                4-1-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse mannen (en oudere jongens) in Buitenzorg en omgeving begon in maart 1942, toen prominenten, bestuursambtenaren en politiefunctionarissen in de Pledang-Gevangenis werden opgesloten. In juli 1942 werden nog eens 400 mannen uit Buitenzorg gevangen gezet in het Ursulinenklooster In augustus 1942 werden de 300 mannen, die in Soeka­boemi waren opgesloten in de Politieschool ook opgesloten in het Ursulinen-Klooster in Buitenzorg. In september 1942 werden nog eens 400 mannen en in december 1942 nog eens 350 mannen geïnterneerd in het kamp Kedoengbadak. De mannen in de Pledang-Gevangenis en in het Ursulinen-Klooster werden tenslotte ook overgebracht naar Kedoengbadak.

Begin februari 1944 werden al deze mannen en oudere jongens (totaal 1200 personen) overgebracht naar het 4e en 9e Bataljon in Tjimahi, één van de kampen in Bandoeng-Tjimahi waar alle Nederlandse burger­mannen en oudere jongens van geheel Java werden geconcen­treerd.

Op 13-12-1942 werden opnieuw mannen opgesloten in de Pledang-Gevangenis (o.a. verzetsmensen, aantal onbe­­kend); een deel van hen werd geëxecuteerd, de overigen werden op 26-3-1945 ook overgebracht naar het 4e en 9e Bataljon.

Index                      Kampen op Java