Buitenzorg          Pledang-Gevangenis          West-Java

 

                                                                                                                                                                       31-5-2011

Andere benaming

De Boei

 

Ligging

De Gevangenis lag aan de Bantammerweg, de weg die vanaf het plein voor het Paleis van de Gouverneur Generaal naar het westen liep.

 

Kampcommandant

lt. Sonei

 

Kampbewaking

Koreaanse soldaten

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 xx.03.42

Omgeving

 

 

 

ma (1)

 xx.xx.42

 

Bat: Struiswijk

 

 

ma

 xx.07.42

 

Buit: Ursulinenklooster

 

 

ma

 xx.11.42

 

Buit: Kedoengbadak

 

 

ma

 

 

 

 

 

 

 13.12.42

Omgeving

 

 

 

kr,jo,ma (2)

 26.03.43

 

Bat: 10e Bataljon

 

 

kr (3)

 26.03.43 (4)

 

Tjim : 4e en 9e Bataljon

 

 

jo,ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, kr=krijgsgevangenen, ma=mannen

Bat=Batavia, Buit=Buitenzorg, Tjim=Tjimahi

(1) prominenten, zoals hoge bestuursambtenaren en politiefunctionarissen, mogelijk ook stadswachten

(2) politieke gevangenen, waaronder leden van de verzetsgroep Welter

(3) de leden van de verzetsgroep Welter werden geëxecuteerd

(4) volgens Poutsma januari/februari 1944

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 57 (situatie in bersiap-tijd)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 104-105

Poutsma, A. - Tjimahi, Moesson 30, nr 2 (15.08.85), pg 12

Scaf, Pam - Bogoriana, Moesson 27, nr 14 (01.03.83), pg 12

Oproep Moesson 28, nr 2 (15.08.83), pg 34

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 57 (foto voorgevel, 2007)

 

 

 

 

Index                    Kampen op Java