Japanse burgerkampen

                                                                                   (sinds 2004)

                                                                                                                                                                      8-9-2016

 

Inhoud

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het voormalig Neder­lands-Indië in de periode maart 1942 - augustus 1945 ongeveer 100.000 Nederlandse burgers geďnterneerd. De mannen werden ge­schei­den van de vrouwen en kinderen. Vanaf 1944 werden jongens, ouder dan 10 jaar,  ondergebracht in de mannenkampen of in aparte jongens­kampen.

Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de ligging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een platte­grond, foto’s of tekeningen alsmede de bestaande literatuur.

Van sommige kampen zijn naamlijsten beschikbaar.

 

                                                     Kampen

Java

Toelichting

Kampen

Sumatra      

Toelichting

Kampen

Borneo

Toelichting

Kampen

Celebes

Toelichting

Kampen

Oostelijke Archipel

Toelichting

Kampen

 

                                Systematiek van Kampnummers

Kampnummers op Java

                                   POW-nummers = Kampnummers = Registratienummers

 

                            Transportschema’s (tussen de kampen)

Java

Batavia

Mannen

Vrouwen

 

Buitenzorg

Mannen

Vrouwen

 

Soekaboemi

 

Vrouwen

 

Bandoeng

Mannen

Vrouwen

 

Semarang

Mannen

Vrouwen

 

Jogja-Solo

Mannen

Vrouwen

 

Soerabaja

Mannen

Vrouwen

 

Malang

Mannen

Vrouwen

Sumatra

Noord

Midden

Zuid

Borneo

Noord

Zuid

 

Celebes

Noord

Zuid

 

Oostelijke Archipel

 

 

 

 

                                  Op zoek naar je eigen kamp

Opsporing gezocht

 

                                                   Diversen

Afkortingen

Kampsterkten  op 23-8-1945

 

                            Webpages in English (incomplete)

Homepage

 

 

                    Scheepstransporten naar Europa 1945-1962

Botenlijst (lijst van alle vaarten)

Archiefcode (archieven met passagierslijsten)

 

                                    Ceylon (Kandy-kamp) en Ataka

zie www.bersiapkampen.nl

 

 

Aanverwante

websites

 

Japanse Krijgsgevangenkampen in en buiten Nederlands-Indië

(ook Singapore, Birma/Thailand, Formosa, Japan e.d.):

www.japansekrijgsgevangenkampen.nl

 

Burgerkampen in de na-oorlogse periode

(ex-Japanse kampen, Opvangkampen, Republikeinse kampen):

www.bersiapkampen.nl

 

Algemene literatuur

 

Velden, D. van – De Japanse burgerkampen (1963)

 

Dulm, J. van et al. - Geďllustreerde Atlas van de Japanse Kampen in Nederlands-Indië 1942-1945, Deel I (2000) en Deel II (2002)

 

Beekhuis, Henk et al. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947 (2009)

 

Informatie

Henk Beekhuis, Email-adres h.beekhuis@planet.nl

 

 

                                                     Index