Batavia (vrouwen)

                                                                                                                                                                 29-11-2021

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse vrouwen en kinderen in Batavia vond plaats in de periode van augustus tot december 1942, toen zijwerden geïnterneerd in de twee grote vrouwen­­kampen Tjideng en Kramat, totaal 5700 personen. In de loop van 1943 werden de vrouwen en kinderen in Kramat overgebracht naar Tjideng, tezamen met 500 vrouwen en kinderen die in juni 1943 uit Cheribon waren overgebracht. Hiernaast fungeerde enige tijd het kamp Grogol ook als vrouwenkamp, speciaal ook voor oudere jongens en oude mannen.

In de loop van 1942 werden vrouwen van Engelse en Amerikaanse afkomst met hun kinderen onderge­bracht in Struiswijk, later overgebracht naar Tangerang, korte tijd in de Jeugdgevangenis Tanahtinngi, daarna in het Landopvoedingsgesticht (LOG). Hier werden in de loop van 1943-1944 vele (alle?) Engelse en Amerikaanse vrouwen van geheel Java naartoe gebracht. Medio 1944 werden zij overgebracht naar de kampen Kramat en Tjideng.

 

 

Bandoeng:

Tjihapit

 

Batavia

 

25-11-1942

26-11-1942

27-11-1942

2200 vr,ki

 

 

 

 

 

okt-dec 1942 (uit omgeving)

3100 vr,ki

 

juni 1943 (uit Cheribon)

500 vr,ki

 

 

 

 

 

1942

100 vr (Eng)

 

 

Struiswijk

 

mrt 1944

100 vr

 

ADEK

 

Kramat

 

 

Tanahtinggi

13-12-1944

99 vr,ki

 

17-3-1945

1212 vr,ki

17-7-1943

100 vr,k

 

17-8-1943

3500 vr,ki

1-2-1944

 

 

Grogol

 

 

LOG Tangerang

29-8-1944

 

14-6-1944

350 vr,ki

8-9-1944

280 vr,ki

 

Kramat

 

 

 

 

Tjideng

 

 

 

Index          Kampen op Java