Tangerang                        LOG                       West-Java

                                              

                                                                                                                                                                        27-5-2011

Andere benaming

Bunsho I Kamp 4 (Japanse administratie)

English

Ligging

Tangerang lag ongeveer 20 km ten westen van Batavia. Het Land-Opvoedings-Gesticht (LOG) voor jongens lag ongeveer 1 km ten noord-oosten van het centrum van de stad.

 

Kampcommandanten                                        

Luitenant Sonei (van 04.44 tot 07.44), Kasahara (van 07.44 tot 12.44), Ide (vanaf 12.44)

 

Kampleiding

Mannenkamp: Hr P.  van den Eeckhout, Hr Heintz Steyn, Hr J.W.Hollerman

Vrouwenkamp: Mw A.C.Vreede-van Stol

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

 11.11.43

Tang: Gevangenis

 

605

605

jo,ma (1)

 14.02.44 (2)

 

Tjim: 4e en 9e Bat (3)

605

0

jo,ma

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

 20.03.44

Soer: Darmo-wijk

 

580

 

vr,ki

 20.03.44

Soer: Werfstraat

 

163

 

vr,ki

 24.03.44

Tang: Tanahtinggi

 

1112

 

vr,ki (4)

 02.04.44

Bat: Tjideng

 

2

 

vr,ki

 20.05.44

Bat: Tjideng

 

17

1870

vr,ki

 14.06.44

 

Bat: Tjideng

350

 

vr,ki

 03.09.44

 

Bat: Grogol

150

 

jo,om

 08.09.44

 

Bat: Kramat

280

 

vr,ki

 08.09.44

Bat: Tjideng

 

100

 

jo,vr,ki (5)

 27.12.44

Bat: ADEK

 

173

 

vr,ki

 28.12.44

Bat: Tjideng

 

214

 

vr,ki

 28.12.44

Bat: Kramat

 

25

 

jo,vr,ki (6)

 23.02.45

 

Tjim: Baros 6

20

 

jo

 25.02.45

 

Bat: Grogol

100

 

vr,ki

 25.03.45 (7)

 

Bat: ADEK

1425

0

vr,ki

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, om=oude mannen, vr=vrouwen

Bat=Batavia, Soer=Soerabaja, Tang=Tangerang, Tjim=Tjimahi

4e en 9e Bat=4e en 9e Bataljon

(1) deel van de groep, die in september 1943 uit Kesilir en Bondowoso in Tangerang kwam

(2) en op 15.02.44

(3) tegelijk met rest van de groep, die in de Gevangenis in Tangerang achterbleven

(4) o.a. Britse en Amerikaanse vrouwen met hun kinderen

(5) joodse en vrouwen van prominenten met hun kinderen

(6) joodse en vrijmetselaars-vrouwen met hun kinderen

(7) tot en met 27.03.45 in drie transporten

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, 1999, pg 24-25

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 45 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Chagoll, Lydia - Zes jaren en zes maanden, 1981; Buigen in jappenkampen (heruitgave van Zes jaren ...), 1986

Deinema, C.H.A. - Persoonlijke mededeling

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 84; Deel II, 2002, pg 73

Ferguson, Margaretha - Mammie ik ga dood, 1976

Jackson, Daphne - Java nightmare, 1979; Nachtmerrie op Java, 1989, pg 86-92

Keesing, Elisabeth - Op de muur, 1981

Ofeigssen-Takes, Annie - Wel en wee, 1955 (liedjes en gedichten)

Pos, Mary - Eens op Java en Sumatra, pg 57-64

Vas Dias, Riek - Kampherinneringen (eigen beheer), pg 29-41

Wertheim, Wim en Hetty Wertheim-Gijse Weenink - Vier wendingen in ons bestaan, 1991

Wilton van Reede, Theo en Arjan Onderdenwijngaard - Een draad van angst, 1983 (radio-interviews)

Wijngaard, Maria - De niet verloren jaren, 1972 (gedichten)

 

Foto’s/Tekeningen

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 33-37

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 84; Deel II, 2002, pg 73

 

Naamlijsten

NN - AS 5254 (koptitel: “Interneringskamp 4”) (situatie april 1944)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, 1999, pg 24

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 45 (lokatie in Tangerang)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 85 (luchtfoto); Deel II, 2002, pg 74

 

 

Naamlijsten

April 1944

op kampnummer

alfabetisch op naam

 

 

Plattegrond

Plattegrond LOG Tangerang

 


 

Index           Kampen op Java