Batavia                        Grogol                    West-Java

 

                                                                                                                                                                                            17-4-2011

Andere benaming

Bunsho I Kamp 3 (Japanse administratie)

English

Ligging

De zwakzinnigen-inrichting Grogol was gebouwd op een opgespoten terrein in een moerassig terrein in het

noord-westen van Batavia.

 

Kampcommandanten

Japanners: Miyakawa, Ogata, Shijo, Tanaka, Matsuyama

Koreanen: Senda, Ohara, Nakahara

 

Kampleiding

Vrouwenkamp I: Mw E.Campioni-Soeters

Vrouwenkamp II: Mw Noordijk

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

VROUWENKAMP I

 

 

 

 

 04.07.43

Bat: Tjideng

 

800

 

vr,ki,om

 17.07.43

Bat: Kramat

 

100

 

vr,ki,om

 01.04.44

 

 

 

900

vr,ki

 29.08.44

 

Bat: Tjideng

740

 

vr,ki

 29.08.44

 

 

 

160

jo,om

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

 29.08.44

 

 

 

160

jo,om

 29.08.44

Bat: Tjideng

 

265

 

jo,om

 03.09.44

Bat: Kramat

 

450

 

jo

 03.09.44

Tang: LOG

 

150

 

jo,om

 xx.09.44

Buit: Kedoengbadak

 

60

 

jo,om

 25.11.44

 

Tjim: 4e en 9e Bataljon

335

 

jo,om

 25.11.44

 

Tjim: Baros 5

150

 

jo,om

 25.11.44

 

Tjim: Baros 6

400

 

jo,om

 28.11.44

 

Tjim: Baros 5

200

0

jo,ma

 

VROUWENKAMP II

 

 

 

 

 28.11.44

Band: Kareës

 

500

 

vr,ki

 29.11.44

Band: Kareës

 

500

 

vr,ki

 03.12.44

Band: Tjihapit

 

98

 

vr,ki

 13.12.44

 

Bat: Tjideng

44

 

zk,zv

 28.12.44

Bat: Tjideng

 

20

 

vr,ki

 30.12.44

Bat: Tjideng

 

100

 

zk,zv

 03.01.45

 

Bat: K.Makassar

48

 

vr,ki

 10.01.45

Bat: Kramat

 

50

1176

vr,ki

 xx.02.45

 

Bat: K.Makassar

246

 

vr,ki

 25.02.45

Tang: LOG

 

100

 

vr,ki

 18.04.45

 

Bat: Tjideng

1030

0

vr,ki

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, om=oude mannen, vr=vrouwen, zk=zieke kinderen, zv=zieke vrouwen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Tang=Tangerang; K.Makassar=Kampong Makassar

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, 1999, pg 22-23

Chagoll, Lydia, Zes jaren en zes maanden, 1981

Chagoll, Lydia - Buigen in jappenkampen, 1986 (heruitgave van Zes jaren ...)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 92, Deel II, 20002, pg 74

Jager, Hugo de - Wij zijn er nog, 2002, pg 63

Moor, Dick de : in “Tussen twee werelden”, 1994, pg 211-221

Vergroesen, A.J. - Dagboek, NIOD, pg 11-15

 

Naamlijst

NN - NA, AS 5254 (koptitel: “Interneringskamp 3") (situatie april 1944)

NN – SAIP OP 474 – 175 (situatie augustus 1945)

Beekhuis, H. – Register op naamlijst van NA, AS 5254 (in EXCEL: 355 familienamen)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, 1999, pg 22

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 92 (luchtfoto)

 

 

Naamlijsten

April 1944

op kampnummer

alfabetisch op naam


 

Plattegrond

Plattegrond Grogol

 

 

Index                   Kampen op Java