Batavia                            ADEK                      West-Java

 

                                                                                                                                                                                 22-2-2012

Andere benaming

Bunsho I Kamp 8 (Japanse administratie)

English

Ligging

Dit kamp was gelegen vlakbij de spoorlijn van het Koningsplein naar Meester Cornelis, even ten noorden van de Werkplaatsen van de Spoorwegen, tussen de van der Houtlaan en de Sluisweg. ADEK is de afkorting van Algemeen Delisch Emigratie-Kantoor, het kantoor voor de werving van koelies voor de tabaksplantages in Deli.

Het kamp was ondergebracht in de gezinsbarakken, omheind door prikkeldraad en gedek.

 

Kampcommandanten

Sonei (van 04.44 tot 11.44), Maruyama (vanaf 11.44)

 

Bewaking

inheems politiepersoneel, Koreanen, heiho’s

 

Kampleiding

Mw C. van Gulik-van Alphen (van 25.11.44 tot 20.03.45)

Mw M.M. van Neuren-de Roy (vanaf 20.03.45)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

 xx.06.42

Omgeving

 

2800

2800

ma (1)

 01.02.44 (2)

 

Band: 15e Bataljon

2800

0

ma

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

 25.11.44

Band: Tjihapit

 

850

 

vr,ki

 26.11.44

Band: Tjihapit

 

780

 

vr,ki

 27.11.44

Band: Tjihapit

 

600

2200

vr,ki

 13.12.44

 

Bat: Tjideng

99

 

zk,zv

 27.12.44

 

Tang: LOG

173

 

vr,ki (3)

 30.12.44

Bat: Kramat

 

146

 

vr,ki

 03.01.45

 

Bat: Kramat

157

2000

vr,ki,no

 17.03.45

 

Bat: Tjideng

1212

 

vr,ki

 25.03.45

Tang: LOG

 

1425

 

vr,ki (4)

 01.04.45

 

Bat: Sint Vincentius

33

 

vr,ki

 13.05.45

 

Bat: K.Makassar

161

 

vr,ki

 20.05.45

Band: Tjihapit

 

140

 

vr,ki

 18.06.45

 

Sem: Halmaheira

22

 

vr,ki

 23.08.45

 

 

 

2000

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, ma=mannen, no=nonnen, vr=vrouwen, zk=zieke kinderen, zv=zieke vrouwen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Sem=Semarang, Tang=Tangerang; K.Makassar=Kampong Makassar

(1) te werk gesteld in de scheepsbouw

(2) tot en met 03.02.44

(3) joodse vrouwen en kinderen

(4) joodse, Britse en Amerikaanse vrouwen en kinderen

 

Sterfgevallen

In de periode van 01.03.44 tot 01.08.45 waren er 21 sterfgevallen, in de periode van 01.08.45 tot 15.10.45 waren

er 20 sterfgevallen.

 

Literatuur

Bakker, Miep – Kampherinneringen, 2005 (groep uit LOG Tangerang)

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, 1999, pg 32-33

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 48 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Chagoll, Lydia - Zes jaren en zes maanden, 1981

Chagoll, Lydia - Buigen in jappenkampen, 1986 (Heruitgave van Zes jaren ...)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 96, Deel II, 2002, pg 74

Ferguson, Margaretha - Mammie ik ga dood, 1976

Keesing, Elisabeth - Op de muur, 1981

Oldenziel-Kabel, J.C. – Dagboek, NIOD, IC-dagboek 60 (Tjihapit, ADEK, Tjideng)

Roos, Betty - Kan-niet is dood: kinderjaren in een jappenkamp, 1989

Vas Dias, Riek - Kampherinneringen (eigen beheer), pg 41-53

Vletter, M.E. e.a. – Batavia/Djakarta/Jakarta, Beeld van een metamaorfose, 1997, pg 70

Wertheim, Anne-Ruth - De gans eet het brood van de eenden op, 1994

Wertheim, Wim en Hetty Wertheim-Gijse Weenink - Vier wendingen in ons bestaan, 1991

Wilton van Reede, Theo en Arjan Onderdenwijngaard - Een draad van angst, 1983, pg 127 (radio-interviews)

 

Interviews:

Zrs Ursulinen, Katholiek Documentatie-Centrum, Nijmegen, nr 75.372 en 75.587

 

Foto’s/Tekeningen

Bakker, Miep – Kampherinneringen, 2005 (groep uit LOG Tangerang)

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 49 (voorgevel eind 1945)

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 28-29 (I)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 97; Deel II, 2002, pg 83-84

Koers West (Verslag van de Repatriëringsdienst), 1946, pg 26, 28, 30, 32

Grevedamme, Ben – Vrij, pg 72-73

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, 1999, pg 32

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 97

 

Huidige situatie


De loodsen zijn op 30.09. 89 door brand verwoest en vervangen door een woonwijk.

 

Naamlijsten

Naamlijst augustus 1945

 

 

Plattegrond

Plattegrond ADEK

 

 

 

Index          Kampen op Java