Bandoeng (mannen)

                                                                                                                                                      29-11-2021

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse mannen (en oudere jongens) begon in juli-augustus 1942, toen mannen werden geďnterneerd in het LOG, later gevolgd door interneringen in Pasar Andir, Stella Maris en Palace Hotel, Dick de Hoog-school, Tjitaroempleinkamp en Zeelandia.

 

Eind 1943 - beging 1944 werden allen overgebracht naar twee verzamelkampen, het 15e Bataljon in Ban­doeng en Baros 5 in Tjimahi. Het kamp Baros 5 was bestemd voor prominenten en werd daarom ook wel het Prominentenkamp genoemd.

 

 

 

Bandoeng: mannen

 

Juli en Augustus 1942

1500 ma

 

 

April 1943

200 ma

 

LOG

 

 

 

 

 

 

LOG, Bangka, Pasar Andir, Dick de Hoog, Tjitaroemplein, Zeelandia

 

1500 ma

 

 

 

1400 ma

 

850 ma

 

LOG

 

 

 

Stella Maris

 

Palace Hotel

Eind 1943 – Begin 1944

 

 

 

 

Bandoeng: 15e Bataljon

(1500 ma)

 

Tjimahi: Baros 5

(175 ma)

 

 

 

Index         Kampen op Java