Bandoeng (mannen)

                                                                                                                                                                                    22-7-2010

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse mannen (en oudere jongens) begon in juli-augustus 1942, toen mannen werden geďnterneerd in het LOG, later gevolgd door interneringen in Pasar Andir, Stella Maris en Palace Hotel, Dick de Hoog-school, het Tjitaroempleinkamp en Zeelandia.

 

Eind 1943 - beging 1944 werden allen overgebracht naar twee verzamelkampen, het 15e Bataljon in Ban­doeng en Baros 5 in Tjimahi. Het kamp Baros 5 was bestemd voor prominenten en werd daarom ook wel het Prominentenkamp genoemd.

 

 

 

Bandoeng: mannen

 

Juli en Augustus 1942

 

 

1943

 

LOG

 

 

 

 

 

LOG. Bangka, Pasar Andir, Dick de Hoog, Tjitaroemplein, Zeelandia

 

 

 

 

 

 

 

 

LOG

 

 

 

Stella Maris

 

Palace Hotel

Eind 1943 – Begin 1944

 

 

 

Bandoeng: 15e Bataljon

 

 

Tjimahi: Baros 5

(prominenten-kamp)

 

 

 

Index          Kampen op Java