Bandoeng††††††††††††††† Palace-Hotel†††††††††††††† West-Java

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 22-2-2011

Andere benaming

Kebondjati

 

Ligging

Het Palace-Hotel lag in het centrum van de stad aan de Kebondjati-weg nabij het station. Het was een derde-rangs hotelletje in het Chinese kamp; het had een hoefijzer-vorm: het hoofdgebouw, een oud herenhuis, stond ver naar achteren op een groot erf dat verder aan twee zijden was afgesloten door een rij kamers met een door≠lopende galerij ervoor. In het midden bleef een soort plein over, dat aan de straatzijde door een schutting was afgesloten; in het midden van deze schutting bevond zich de toegangspoort (van der Meer).

Thans: Hotel Melati.

 

Kampbewaking

NSB-ers

 

Kampleiding

Hr Steenbeek

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

11.11.42

Omgeving

 

300

300

ma

25.11.42

Band: Pasar Andir

 

550

850

ma

26.10.43

 

Tjim: Baros 5

550

300

ma

27.10.43

 

Tjim: Baros 5

300

0

ma

Afkortingen/Noten

ma=mannen

Band=Bandoeng, Tjim=Tjimahi

(1) waaronder missionarissen (Kruisheren, Brs van Oudenbosch)

(2) ambtenaren en planters, die als nipponwerkers werden aangesteld

(3) volgens Kruisheren: 25.10.43

(4) transport in geblindeerde autobussen

(5) volgens Wiert Krijgsveld: 800

 

Literatuur

Bouwer, Jan - Het vermoorde land, 1988, pg 215

Brs van Oudenbosch - Dagboek, Archief Broeders van Oudenbosch (Brs van Saint Louis, Brs H.Aloysius)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 122; Deel II, 2002, pg 101

Kruisheren - Bezetting en bevrijding, Bull. St Augustinus, Speciaal 1995, pg 45-46

Kruisheren - Bezetting en bevrijding, Kawatberichten 14, nr 5 (december 199)6, pg 6

Liesker, H.A.M. - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 299

Meer, J.H. van der - Op de waterscheiding, 1992, pg 34-37

Middel, Gerrit in Lavaleije, Theo en Gerard Weijers - In naam van de keizer, 1995, pg 42-46

Tjihapit-boek, Tjihapit-ReŁnie-Commissie, 1994, pg 10

Voskuil, R.P.G.A. - Bandoeng, beeld van een stad, 1996, pg 80

Vermeulen, A.J. in Liesker, H.A.M. - Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 453

Werve, Th.P. in Liesker, H.A.M. - Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 413

 

Tekening

Lavaleije, Theo en Gerard Weijers - In naam van de keizer, St Jongenskamp Tjimahi, 1995, pg 42

Liesker, H.A.M. - Je denk, ken niet maar ken!!, St Jongens Japanse Kampen, 1997, pg 412

Plattergond

Liesker, H.A.M. in Mick van Ee Ė Boys Town, bijlage 8

 

 

Index††††††††† Kampen op Java