Bandoeng                         LOG                       West-Java

 

                                                                                                                                                                  18-5-2012

 

English

Andere benaming

Kebon Waroe

 

Ligging

‘s Land-Opvoedings-Gesticht voor jongeren (LOG) lag in het oosten van de stad, aan de Daendelsweg. Het LOG was een jeugdgevangenis, een gebouw omgeven door een muur met daar bovenop glasscherven.

 

Begin 1942 werden hier krijgsgevangenen ondergebracht, vanaf juli 1942 tot april 1944 werden hier burger­mannen en oudere jongens geïnterneerd (mannenkamp), in april 1945 werden hier weer krijgs­gevangenen onder­gebracht.  Hier wordt alleen de periode van het mannenkamp beschreven.

 

Kampcommandant

luitenant Takahashi Ryoichi

 

Kampleiding

Hr C. van Es (4.42 tot 1.44)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

 18.07.42 (1)

Omgeving

 

1500

 

ma

 09.02.43 (2)

Omgeving

 

13

 

ma

 17.02.43

Band: Kempeitai

 

13

 

ma

 05.04.43

Band: Bangka

 

85

 

jo,ma

 26.04.43

Band: Tjihapit

 

32

 

jo

 23.06.43

Band: Bloemenkamp

 

1

 

ma

 21.08.43

Omgeving

 

39

 

ma

 27.08.43

Band: Kempeitai

 

21

1700

ma

 08.09.43

 

Band: !5e Bataljon

29

 

ma

 14.10.43

 

Tjim: Baros 5

175

 

jo,ma

 19.01.44

 

Band: 15e Bataljon

750

 

jo,ma

 22.04.44

 

Band: 15e Bataljon

750

0

jo,ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen

Band=Bandoeng, Tjim=Tjimahi

(1) tot en met 19.08.42

(2) tot en met 16.02.43

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 2, pg 52-53

Beekhuis, H. e.a. - Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 77 (situatie tijdens bersiap-periode)

Bouwer, Jan - Het vermoorde land, 1988, pg 78, 105, 118, 184, 215

Buitenweg, Hein - Omong kosong lagi, pg 73-86

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 119; Deel II, 2002, pg 101

Janssen, Fiet - Interview met Pans Schomper, Kawatberichten 12, nr 3 (juli/augustus 1994), pg 3

Liesker, H.A.M. – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 267

Liesker, Klaas in Lavaleije, Theo en Gerard Weijers - In naam van de keizer, 1995, pg 53-60

Liesker, Klaas in Liesker, H.A.M. - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 35-69, 289-291

Meer, J.H.van der - Op de waterscheiding, 1992, pg 53-61

Schomper, Pans - Indië vaarwel, de belofte van de eierboer, 1993, pg 111-120

Tieleman, H. en R. - Het rattevel, 1994, pg 20-27, 216-219

Tjihapit-boek, Tjihapit-Reünie-Commissie, 1994, pg 10

Voskuil, R.P.G.A. - Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 80, 130

Weijers, Gerard in H.A.M.Liesker – Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 181-187

 

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. - Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 258 (foto buitengevel, 2007)

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 71-78

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 102, 105 (foto’s buitengevel, ca 1935)

Lavaleije, Theo en Gerard Weijers - In naam van de keizer, St Jongenskamp Tjimahi, 1995, pg 54, 56

Liesker, Klaas in Liesker, H.A.M. - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 34 (voorgevel)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 2, p53

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 119

 

 

Plattergond LOG Bandoeng

 

 

Index          Kampen op Java