Buitenzorg (mannen)

                                                                                                                                                              28-11-2021

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse mannen (en oudere jongens) in Buitenzorg en omgeving begon in maart 1942, toen prominenten, bestuursambtenaren en politiefunctionarissen in de Pledang-Gevangenis werden opgesloten. In juli 1942 werden nog eens 400 mannen uit Buitenzorg gevangen gezet in het Ursulinenklooster. In augustus 1942 werden de 300 mannen, die in Soeka­boemi waren opgesloten in de Politieschool ook opgesloten in het Ursulinen-Klooster in Buitenzorg. In september 1942 werden nog eens 400 mannen en in december 1942 nog eens 350 mannen geïnter-neerd in het kamp Kedoengbadak. De mannen in de Pledang-Gevangenis en in het Ursulinen-Klooster werden tenslotte ook overgebracht naar Kedoengbadak.

Begin februari 1944 werden al deze mannen en oudere jongens (totaal 1200 personen) overgebracht naar het 4e en 9e Bataljon in Tjimahi, één van de kampen in Bandoeng-Tjimahi waar alle Neder-landse burger­mannen en oudere jongens van geheel Java werden geconcen­treerd.

Op 13-12-1942 werden opnieuw mannen opgesloten in de Pledang-Gevangenis (o.a. verzetsmensen, aantal onbe­­kend); een deel van hen werd geëxecuteerd, de overigen werden op 26-3-1945 ook over-gebracht naar het 4e en 9e Bataljon.

 

 

Buitenzorg

 

Mrt 1942

 

Sept 1942

400 ma

 

en

 

Dec 1942

350 ma

 

 

13-12-1942

 

 

 

 

 

 

Pledang-Gevangenis

 

Juli 1942

 

 

Nov 1942

 

Ursulinen-klooster

 

9-10-1942

 

 

 

Kedoengbadak

 

 

Pledang-Gev.

 

Feb 1944

1200 ma,jo

 

 

 

 

Tjimahi: 4e en 9e Bataljon

 

 

           Index                 Kampen op Java