Buitenzorg               Kedoengbadak              West-Java

 

                                                                                                                                                                                 20-9-2011

Andere benaming

Bunsho I Kamp 6 (Japanse administratie)

English

Ligging

De plaats Kedoengbadak lag ongeveer 3 km ten noorden van Buitenzorg, even ten oosten van de hoofdweg naar Batavia. Deze plaats wordt niet vermeld op de stads­kaart van Buitenzorg in de Stedenatlas van Nederlands-Indië (valt buiten de kaart), maar wel op de Topografische kaart 1:50.000 (blad 36.38 D). Het kamp was ondergebracht in een groot huis (‘House of lords’) en enige barakken.

 

Kampcommandanten mannenkamp

Matsuoka (met assistent Matsumura)

 

Kampcommandanten vrouwenkamp

luitenant Sonei (04.44 tot 08.44), Takahashi (08.44 tot 09.44), Aoyaoi (09.44 tot 11.44), Kasahara (vanaf 11.44)

 

Bewaking

heiho’s

 

Kampleiding

Hr Molsbergen (periode mannenkamp)

Mw T.M.F.E.Brunger-van Dijk (van 03.03.44 tot 12.10.44)

Mw Hessels (van 27.11.44 tot 16.03.45)­

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

 xx.09.42

Omgeving

 

400

400

ma

 09.10.42

Buit: Ursulinenklooster

 

700

1100

ma

 xx.10.42 (1)

Buit: Pledang-Gevang.

 

80

1180

ma

 xx.12.42

Omgeving

 

350

 

ma

 xx.01.43 (2)

Omgeving

 

100

 

ma

 24.03.43

Buit: Pledang-Gevang.

 

40

 

ma

 30.06.43 (3)

Omgeving

 

20

 

om

 xx.07.43 (4)

Omgeving (5)

 

70

 

ma (6)

 09.02.44

 

Tjim: 4e en 9e Bat

738

 

ma

 11.02.44

 

Tjim: 4e en 9e Bat

462

0

ma

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

 03.03.44

Tegal: Todanstraat

 

762

 

vr,ki

 03.03.44

Pek: Goedang Garam

 

208

 

vr,ki

 03.03.44

Soekaboemi

 

109

 

vr,ki

 03.03.44

Tjiandjoer

 

17

 

vr,ki

 03.03.44

Tjibadak

 

9

 

vr,ki

 03.03.44

Omgeving

 

59

 

vr,ki

 01.04.44

 

 

 

1165

vr,ki

 30.04.44

Buit: Kota Paris

 

100

1265

vr,ki

 03.05.44

 

Bat: Kramat

657

 

vr,ki

 xx.06.44

Buit : Kota Paris

 

15

 

vr,ki

 xx.09.44

 

Bat: Grogol

60

 

jo,om

 12.10.44

 

Bat: Tjideng

562

 

vr,ki

 28.11.44

Band: Kareës (7)

 

1160

 

vr,ki

 16.03.45

 

Bat: Tjideng

506

 

vr,ki

 16.03.45

 

Bat: K.Makassar

654

0

vr,ki

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, om=oude mannen, vr=vrouwen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Buit=Buitenzorg, Pek=Pekalongan, Tjim=Tjimahi

K.Makassar=Kampong Makassar, Pledang-Gevang.=Pledang-Gevangenis, 4e en 9e Bat=4e en 9e Bataljon

(1) en de maand november 1942

(2) tot en met maart 1943

(3) en 01.07.43

(4) tot januari 1944

(5) Buitenzorg en Soekaboemi

(6) o.a. geestelijken

(7) in 4 transporten

 

Omstandigheden mannenkamp

nieuwe kampbewoners               kwamen vaak binnen via de Kempetai

ondervragingen Kempetai          in de kamer van de Japanse kampcommandant (martelingen)

eigendommen      familiefoto’s en persoonlijke papieren afgenomen en verbrand (bij aankomst)

werk                     er hoefde geen werk te worden verricht buiten het kamp

wonen                   ex-bestuursambtenaren en andere functionarissen zaten in het grote huis

voeding                er was voldoende eten

recreatie              kaartspelen, schaken, muziek maken (tussen de rubberbomen), mini-golf

vertrek                  onder toezicht van Kempetai, door de zij-ingang

 

Literatuur algemeen

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, 1999, pg 28-29

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 106; Deel II, 2002, pg 92

 

Literatuur mannenkamp

Vos, Jan in Jan A. Krancher – The Defining Years in the Dutch East Indies 1942-1949, 1996, pg 162-174

 

Literatuur vrouwenkamp

Biessen-Dohmen, Mieke - De klok, 1995

Fenton Huie, Shirley - Vergeten (interviews), 1995 (ook in Engelse uitgave)

Raalte-Geel, Henriette van - Mogen wij altijd in dit kamp blijven? 1998, pg 70-78

Wit, Oscar de - Met koele obsessie, 1979

 

Foto’s/Tekeningen

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 43-44

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 107

 

Naamlijsten

NN - AS 5254 (koptitel: “Interneringskamp 5”), nrs 1-1163 (situatie april 1944)

NN - IC 032.796 (10 families)

NN - IC 056.552 (overledenen)

NN - IC 030.583 (overledenen)

NN - IC 041.356 (overledenen)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, 1999, pg 28

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 107; Deel II, 2002, pg 92

 

Naamlijsten

April 1944

op kampnummer

alfabetisch op naam

 

Plattegrond

Plattegrond Kedoengbadak

 

Index                     Kampen op Java