Bandoeng (vrouwen)

                                                                                                                                        29-1-2021

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse vrouwen en kinderen in Bandoeng en omgeving begon in november 1942, toen overal de vrouwen en kinderen werden geïnterneerd in de zogenaamde vrouwen­­kampen: de vrouwen uit de stad Bandoeng werden voornamelijk samengebracht in het Tjihapit-kamp (totaal ongeveer 13000 personen, die uit de (wijde) omgeving van Bandoeng in het Kareës-kamp (totaal ongeveer 5000 personen). Eind 1944 werd door de Japanse autoriteiten besloten om alle vrouwen­kampen op Java te concentreren in de regio’s Batavia-Buitenzorg en Semarang-Ambarawa-Solo (alle mannenkampen werden daarentegen samengebracht in de regio Bandoeng-Tjimahi). Hieronder zijn de transpor­ten van de vrouwen en kinderen globaal weergegeven.

 

 

Bandoeng: vrouwen

 

stad

omgeving

Nov 1942

13.000 vr,ki

 

Nov 1942

5000 vr,ki

 

Tjihapit

 

 

Kareës

3-6-1944

1500 vr,ki

 

 

24-11-1944

2000 vr,ki

4-12-1944

850 vr,ki

Nov 1944

1400 vr,ki

Nov 1944

1200 vr,ki

Nov 1944

1400 vr,ki

BATAVIA

ADEK

Bloemenkamp

Struiswijk

 

M-JAVA

Ambarawa

Banjoebiroe

SEMARANG

Lampersari

BATAVIA

Grogol

Tjideng

M-JAVA

Banjoebiroe

BUITENZ.

Kedoengb.

Kota Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-1945

 

 

11-1945

 

Batavia, Buitenzorg

 

 

Semarang, Ambarawa, Solo

 

 

 

 

Index          Kampen op Java