Bandoeng                     Kareës                    West-Java

                                                 

                                                                                                                                                                                    21-2-2011

Andere benaming

Bunsho II Kamp 3 (Japanse administratie)

English

Ligging:

Dit kamp bestond uit een woonwijk in het zuid-oostelijk stadsdeel van Bandoeng, begrensd door de Papan­dajanlaan, Tang­koeban Prahoelaan, Windoestraat, Galoengoenglaan, Halimoenlaan, Malabarlaan, Wajanglaan (achterzijde huizen) en Boerangranglaan (achterzijde huizen).

 

Kampcommandanten

Indonesische Politie, luitenant Suzuki (van 04.44 tot 11.44), luitenant Takahashi Ryoichi (van 11.44 tot 12.44)

 

Bewaking

Hashimoto, Yasuda, Snirakawa; met inheems politie-personeel, heiho’s

 

Kampleiding

Mw R.Iterson-de Hartog

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 04.12.42 (1)

Omgeving (2)

 

5190

5200

vr,ki,om

 10.07.43

Soek: SOG

 

500

5700

vr,ki

 19.10.43

 

Tjim: Baros 5

160

 

jo

 28.10.43

Cheribon

 

42

 

vr,ki,om

 08.12.43

 

Tjim: Baros 5

70

 

jo

 xx.07.44

Buitenzorg

 

11

 

vr,ki

 19.07.44

 

Tjim: Baros 6

59

 

jo,ma

 21.10.44

 

Band: Tjihapit

4

 

vr,ki

 xx.10.44

 

Tjim: Baros 5

80

 

ma

 16.11.44

 

Amb: Ambarawa 9

250

 

vr,ki

 16.11.44

 

Amb: Ambarawa 7

350

 

vr,ki

 17.11.44

 

Amb: Banjoebiroe 10

600

 

vr,ki

 23.11.44

 

Tjim: 4e en 9e Bataljon

90

 

zm

 27.11.44

 

Band: Bloemenkamp

252

 

jo

 27.11.44

 

Buit: Kota Paris

250

 

vr,ki

 27.11.44

 

Buit: Kedoengbadak

100

 

vr,ki

 27.11.44

 

Bat: Grogol

500

 

vr,ki

 28.11.44

 

Buit: Kedoengbadak

350

 

vr,ki

 28.11.44

 

Bat: Grogol

500

 

vr,ki

 29.11.44

 

Bat: Tjideng

900

 

vr,ki

 29.11.44

 

Buit: Kedoengbadak

710

 

vr,ki

 08.12.44 (3)

 

Band: Tjihapit

285

 

vr,ki

 21.12.44

 

Band: Tjihapit

128

0

vr,ki (4)

Afkortingen/Noten

jo=jongens (11 jaar en ouder), ki=kinderen, ma=mannen, om=oude mannen, vr=vrouwen, zm=zieke mannen

Amb=Ambarawa, Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Buit=Buitenzorg, Soek=Soekaboemi, Tjim=Tjimahi

(1) tot en met 18.12.42

(2) Bandoeng, Tjioemboeleuit, Lembang, Garoet, Tasikamalja, Tegal, Cheribon, Soekaboemi, Buitenzorg

(3) en op 09.12.44

(4) waaronder 7 zieke vrouwen

 

Sterfgevallen

Er waren totaal 105 sterfgevallen.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 40, 41

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 77 (situatie in bersiap-periode)

Biessen-Dohmen, Mieke - De klok, 1995

Doorn, Iens van - Geluk is als een vogel, 1981, pg 82

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 120-121; Deel II, 2002, pg 101

Fenton Huie, Shirley - The forgotten ones (interviews), 1992; Vergeten, 1995

Graaff, Nell de - We survived: a Mother's story ..., 1989, pg 28-53

Jong, L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, 1985, pg 349

Kessel, Albert in H.A.M.Liesker – Je denk, ken niet maar ken! 1997, pg 295-296

Raalte-Geel, Henriette van - Mogen wij altijd in dit kamp blijven? 1998

Renes-Bolding, M.A.M. - Ik kom terug zegt Loes, 1947

Vuyk, Beb - Kampdagboeken, 1989

Wallenburg-Laban, A. van - Persoonlijke mededeling

Foto’s/Tekeningen

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 258 (foto één woonhuis, 2007)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 121; Deel II, 2002, pg 103

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 40

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 121

 

 

Plattegrond Kareës 1

Plattegrond Kareës 2

 

 

 

Index                   Kampen op Java