Soerakarta     Ziekenzorg/Boemikamp           M-Java

 

                                                                                                                                                                                22-3-2011

Andere benaming

Kamp Solo, Mangkoeboemen

English

Ligging

Het kamp Ziekenzorg was ondergebracht in het ziekenhuis Ziekenzorg, gelegen in het westelijk stadsdeel van Soerakarta; naast het ziekenhuis lag het Boemikamp, dat was ondergebracht in een kazerne (zie de kaart van Soerakarta). Beide kampen samen werden ook wel aangeduid als het kamp Solo. Het Boemikamp was eerst een opvangkamp voor vrouwen en kinderen zonder middelen van bestaan; vanaf november 1944 werd het Boemikamp één geheel met het kamp Ziekenzorg.

 

 

Kampcommandanten

Sakai (van 06.44 tot 07.44), Yamada (van 07.44 tot 11.44), Sakai (van 11.44 tot 06.45)

 

Kampleiding

Ziekenzorg I: Dr C.P. van Leeuwen

Boemikamp: Mw J.W.A.Lepiet

Ziekenzorg/Boemikamp II: Zr G.Smid

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

 

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

ZIEKENZORG I

 

 

 

 

25.04.42

Omgeving

 

80

 

ma (1)

28.06.42

Omgeving

 

145

 

ma

10.07.42

 

Omgeving (2)

45

 

ma (3)

05.08.42

 

Kesilir

70

 

ma

24.09.42

 

Soer: Boeboetan

10

 

ma (1)

14.08.42

Omgeving

 

13

 

ma (4)

21.08.42

Omgeving

 

13

 

ma (5)

03.09.42

 

Ng: Fort vd Bosch

50

0

ma

 

BOEMI-KAMP I

 

 

 

 

xx.06.42

Omgeving (6)

 

950

 

vr,ki

xx.08.42

Omgeving (7)

 

200

 

vr,ki

24.12.42

 

Amb: Soemowono (8)

550

 

vr,ki

xx.04.43

Sem: vDeventersch.

 

50

 

vr,ki

xx.10.44

 

Solo: Gilingan

750

0

vr,ki (9)

 

ZIEKENZORG II

 

 

 

 

25.11.43

Mal: De Wijk

 

400

 

vr,ki

30.11.43

Mal: De Wijk

 

400

 

vr,ki

05.12.43

Mal: De Wijk

 

400

 

vr,ki

10.01.44

Mal: De Wijk

 

400

 

vr,ki

12.01.44

Omgeving

 

1

 

ma (5)

05.04.44

Mal: De Wijk

 

800

 

vr,ki

xx.04.44

Mal: De Wijk

 

544

 

vr,ki

nov. 1944

ZIEKENZORG II +  BOEMIKAMP II

 

 

 

14.11.44

Band: Tjihapit

 

700

 

vr,ki

05.01.45

 

Amb: Ambarawa 7

455 (10)

 

jo,om

06.01.45

Amb: Ambarawa 7

 

656

4046

vr,ki

27.05.45

 

Moe: Moentilan

475

 

vr,ki

28.05.45

 

Moe: Moentilan

620

 

vr,ki

28.05.45 (11)

 

Amb: Ambarawa 6

650

 

vr,ki

30.05.45 (12)

 

Amb: Banjoebiroe 10

450

 

vr,ki

30.05.45 (12)

 

Amb: Banjoebiroe 11

200

 

vr,ki

02.06.45 (13)

 

Sem: Halmaheira

740

 

vr,ki

02.06.45 (14)

 

Sem: Lampersari

756

 

vr,ki

15.06.45

 

Sem: Halmaheira

65

0 (15)

vr,ki

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, om=oude mannen, vr=vrouwen

Amb=Ambarawa, Band=Bandoeng, Mal=Malang, Moe-Moentilan, Ng=Ngawi, Sem=Semarang,

Soer=Soerabaja, Solo=Soerakarta; vDeventersch.=Van Deventerschool

(1) hoge ambtenaren

(2) ondernemingen

(3) nipponwerkers (kaderpersoneel op ondernemingen)

(4) broeder(s)

(5) broeder(s) uit de pastorie St-Anthonius in Solo

(6) uit verzamelkampen in scholen en in het Zendingsziekenhuis in Solo

(7) uit verzamelkamp in Juliana Hotel (100 personen) en in Solosch Internaat (100 personen) in Solo

(8) via Normaalschool in Poerwosari (vertrek naar Soemowono 27.12.42)

(9) van Indo-Europese, Molukse, Menadonese afkomst

(10) 190 jongens en 265 oude mannen

(11) en 29.05.45

(12) en 31.05.45

(13) tot en met 04.06.45

(14) tot en met 07.06.45 (twee transporten)

(15) in laatste periode (25.11.43 tot 15.06.45) totaal 90 doden

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 72-73

Bloem, Marion - Vaders van betekenis, 1989

Bosman, Anneke – Kampdagboek (Tjihapit, Kamp Solo, Lampersari), 2002 (eigen beheer)

Bruggen, M.P. van - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 65-68

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 156-158; deel II, 2002, pg 137

Fenton Huie, Shirley - Vergeten (interviews), 1995; The forgotten ones, 1992

Lenderink-Talsma, E. - Vierduizend mensen en een koeiekop, 1995

Liesker, H.A.M. - Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 97

Zrs OLV van Amersfoort - Onder de gevreesde vloedgolf, 1948, pg 115-120, 141-143

 

Foto’s/Tekeningen

Bruggen, M.P. van - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 66

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 156

 

Naamlijsten

NN – NIOD, IC 033.579 (transport van Ambarawa 7 naar Solo 05.01.45, 70 personen)

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 72

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 156

 

 

Plattegronden