Bandoeng †††††††††††† Tjitaroemplein†††††††††††† West-Java

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 22-2-2011

Andere benaming: †††††††††

IEV-kamp, MULO-school

 

Ligging

Deze MULO van de Indo-Europese Schoolvereniging (IEV) lag aan het Tjitaroemplein, in het noord-oostelijk deel van Bandoeng.

Het kamp was ondergebracht in (overvolle) klaslokalen en twee barakken van bamboe en atap; het kamp was omheind met prikkeldraad en gedek.

 

Kampleiding†††††††††††††††††††††

Mr W.C.Martingh (van november 1942 tot mei 1943)

Hr Rensink (van mei 1943 tot oktober 1943)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.11.42

Omgeving

 

10

10

ma (1)

04.12.42

Omgeving

 

60

70

jo,ma (1)

xx.12.42 (2)

Omgeving

 

250

320

jo,ma (1)

13.10.43

 

Tjimahi: Baros 5

320

0

jo,ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen

(1) waaronder vele middelbare en hogere ambtenaren, notabelen

(2) en de daarop volgende maanden tot in mei 1943

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-IndiŽ, Deel 2, pg 63-64

Bouwer, Jan - Het vermoorde land, 1988, pg 212-213

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 119

Ee, M. van - Het Tjitaroemplein-kamp, Eigen beheer, 1998 (110 blz)

Kruisheren - Bezetting en bevrijding, Bull. Prov. St Antonius, Speciaal 1995, pg 38-39

Kruisheren - Bezetting en bevrijding. Kawatberichten 14, nr 5 (december 1996), pg 6

Lechner, Jan Ė Uit de Verte, een jeugd in IndiŽ, 2004, pg 77-88

Voskuil, R.P.G.A. - Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 80

 

Tekeningen/Fotoís

Ee, M. van - Het Tjitaroemplein-kamp, Eigen beheer, 1998

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 103

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-IndiŽ, Deel 2, pg 66

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 119 (foto buitengevel)

Ee, M. van - Het Tjitaroemplein-kamp, Eigen beheer, 1998, pg 16

 

Naamlijsten

Ee, M. van - Het Tjitaroemplein-kamp, Eigen beheer, 1998 (reconstructie, met ligplaatsen per kamer)

 

Naamlijst

Alfabetisch op naam

Op kamernummer

 

Plattegrond Tjitaroemplein

 

Index††††††††† Kampen op Java