Tjimahi                   Tjimahi-kampen             West-Java

 

                                                                                                                                                                              17-11-2015

 

Naamlijst (augustus 1945, alfabetisch)

(alle namen met beginletter O)

 

Deze naamlijst omvat één naamlijst van de kampen 4e en 9e Bataljon, Baros 5 en Baros 6.

 

N.B. De leesbaarheid van de originele naamlijsten was hier en daar slecht, met name omdat de namen van mensen, die na de capitulatie van Japan het kamp verlieten werden doorgestreept; hierdoor kunnen naam, geboortedatum en kampnummer onjuist zijn weergegeven.

 

KAMPNR=kampnummer

KAMP: 4=4e en 9e Bataljon, 5=Baros 5, 6=Baros 6

 

 

NR

NAAM

GEBOREN

KAMPNR

KAMP

 

1

Obdeyn, G.F.A.

27-05-1889

38735

4

2

Obendorfer, L.

08-11-1909

39139

4

3

Oberman, F.

21-05-1912

37376

4

4

Obertop, D.H.F.

25-11-1897

34675

5

5

O`Breen, J.M.

06-03-1882

37032

4

6

Obwurzer, E.A.J.M. von

20-08-1890

4947

4

7

Ochtman, J.A.

19-06-1899

28717

5

8

Ockeloen, B.J.

03-04-1902

37873

6

9

Ockerse, E.

15-11-1922

27317

4

10

Ockerse, G.H.

07-05-1898

29599

4

11

Ockerse, Th.R.

19-09-1927

29600

4

12

Odekerken, W.A.

16-08-1913

37648

6

13

Odenkirchen, F.P.A.

05-07-1932

42048

5

14

Odenkirchen, Th.J.

16-10-1891

28718

5

15

Odenthal, D.W.

17-12-1897

38853

5

16

Odink, D.D.

07-10-1897

31792

4

17

Oei Ay Wat

??-??-1896

35911

4

18

Oei Ban Lok

21-03-1892

35860

6

19

Oei Hwie Khing

13-01-1912

35910

4

20

Oei Ie Pan

19-04-1887

35909

4

21

Oei Ing Djoe

03-11-1908

35844

4

22

Oei Ing Siang

06-05-1887

35904

4

23

Oei Jong Tjioe

20-07-1907

35534

4

24

Oei Kay Tjie

01-01-1897

35861

4

25

Oei Khik Sin

23-12-1900

40869

4

26

Oei Kie Hok

22-06-1899

35704

4

27

Oei Koei Liem

??-??-1907

35908

4

28

Oei Miauw Khong

20-09-1890

35907

4

29

Oei Ngo Djie

15-08-1889

35703

4

30

Oei Seng Han

15-09-1914

35702

4

31

Oei Soei Bian

09-05-1896

35701

4

32

Oei Tek Kheng

08-04-1910

35905

4

33

Oei Tik The

??-??-1897

40930

6

34

Oei Tjhiauw Liong

15-08-1902

35973

4

35

Oei Tjhing Song

11-11-1888

35862

4

36

Oei Tjiong Tie

19-10-1907

35843

4

37

Oei Tjoen sing

03-03-1896

35699

4

38

Oen Boen Foan

12-03-1906

35903

4

39

Oen Sioe Lok

24-03-1887

35698

4

40

Oen Tek Hian

11-11-1908

35697

4

41

Oen Tjhing Tiauw

30-05-1900

35863

4

42

Oen Tjin Hon

15-01-1900

35696

4

43

Oerlemans, Th.F.

06-05-1895

32660

4

44

Oers, H.

27-05-1903

29289

5

45

Oeschger, A.J.F.

01-04-1909

32319

6

46

Oest, A. van

29-06-1896

36885

4

47

Oetgens vWaveren Pancras Clifford, E.

05-12-1926

40818

6

48

Oetgens vWaveren Pancras Clifford, J.

02-01-1925

34957

4

49

Oetgens vWaveren Pancras Clifford, WFK

09-06-1885

31486

4

50

Oever, J. van den

13-01-1911

29191

4

51

Oey An Siok

29-09-1915

35695

4

52

Oey Eng Tjoen

26-06-1894

35842

4

53

Oey Giok San

10-11-1888

35841

4

54

Oey Gwat Bing

22-11-1908

35864

4

55

Oey Hong Tjiauw

??-??-1893

35865

4

56

Oey Ing Sing

01-08-1904

35866

4

57

Oey Joe Sin

18-02-1905

35840

4

58

Oey Kie Tjay

04-02-1888

35867

4

59

Oey Kim Say

13-03-1905

35839

4

60

Oey Leng Lie

07-07-1881

35838

4

61

Oey Soen Hiap

03-05-1885

35868

4

62

Oey Swie Poen

03-01-1901

35906

4

63

Oey Tjeng San

18-04-1893

35869

4

64

Oey Tjin Liong

05-03-1883

35870

4

65

Oey Tjiong Pek

09-09-1919

35871

4

66

Offerman, R.C.

09-12-1895

42398

4

67

Offerman, R.E.M.

28-01-1931

41758

4

68

Offringa, J.J.Z.

11-02-1886

31112

4

69

Ogilvie. K.W.

26-12-1889

33809

4

70

Ogilvie, R.G.

27-02-1924

34810

4

71

Oh Joen Sen

06-12-1882

35902

4

72

Oh Lian Hwie

05-09-1906

35872

4

73

Oh Soe Moy

26-12-1898

35834

4

74

Ohler, G

24-02-1890

42367

5

75

Ohm, H.G

18-09-1910

36563

4

76

Okken, K.

17-07-1905

29699

4

77

Olberg, I.

24-12-1893

32564

5

78

Olberg, S.W.

15-04-1890

36564

5

79

Oldeman, L.R.

13-07-1906

8951

5

80

Olden, G.A.J. van

31-03-1927

37766

4

81

Olden, H.A. van

05-01-1899

38669

5

82

Olden, J.F. van

20-11-1924

33456

6

83

Olden, L.R.W. van

17-03-1890

38806

4

84

Olden, R. van

02-05-1925

38896

4

85

Oldenburg, J.C.

03-08-1896

30096

5

86

Oldhoff, H.

19-03-1923

29967

6

87

Olie, J.J.

14-04-1917

1829

5

88

Oliemans, C.

25-12-1900

9002

5

89

Olive, W.

12-09-1927

38670

4

90

Oliveiro, A.

30-01-1913

27204

4

91

Olivier, L.W.J.

07-10-1886

38398

4

92

Ollongren, A.

03-01-1901

40788

5

93

Olmen, A.G. van

04-12-1930

40761

6

94

Olofsen, G.I.

23-03-1899

37521

5

95

Olphen, F.W.A.M. van

03-11-1911

29192

4

96

Olst, G.H.J. van

07-04-1903

32136

4

97

Olthoff, K.

12-04-1893

36664

6

98

Oltmans, H.G.

06-03-1897

35074

4

99

Oltmans, J.

12-05-1896

30181

4

100

Oltmans, J.F.

12-09-1892

35086

4

101

Oltmans, W.M.F.C.

08-08-1893

34134

4

102

Olijve, J.

05-01-1901

7759

4

103

Ommen, A.F. van

09-11-1906

31360

5

104

Ommen, G.J. van

05-06-1924

37769

4

105

Ommen, G.P.P van

08-01-1900

31277

4

106

Ommen, Y. van

22-05-1930

41788

4

107

Onbag, W.

29-11-1903

33088

4

108

Onderwijzer, D.

20-08-1889

32520

6

109

Onel, P.J.A.M.

07-06-1899

29193

4

110

Ong Gwan Sioe

07-07-1887

35837

4

111

Ong Kang Tiong

15-11-1904

35836

4

112

Ong Kiem Liang

??-??-1902

35873

4

113

Ong Liong Wan

28-03-1897

35874

4

114

Ong Ping Tjhan

??-??-1897

35875

4

115

Ong Ping Tjoan

24-07-1895

35535

4

116

Ong Siong Tjie

06-12-1901

35835

4

117

Ong Thiam Bing

13-01-1887

35694

4

118

Ong Tji Ho

15-10-1904

35876

4

119

Ong Tjien Hie

28-05-1915

35877

4

120

Ong Tjing Soe

01-09-1875

35693

4

121

Ong Tjoe Ik

21-07-1894

35878

4

122

Onken, R.K.

12-05-1923

36086

4

123

Onselen, A.J. van

15-03-1931

41778

4

124

Onselen, C.J. van

26-07-1930

19747

6

125

Onselen, J.C. van

04-12-1917

39058

6

126

Onselen, P.M. van

04-12-1926

38291

6

127

Onverzaagt, C

22-05-1895

32949

4

128

Onvlee, L.

22-06-1928

37649

6

129

Oomen, A.P.

10-05-1931

41611

4

130

Oomen, J.J.C.

02-10-1932

41913

4

131

Oomen, M.

19-09-1894

31361

4

132

Oomen, P.J.

27-12-1887

27411

4

133

Oomes, Ch.P.J.

07-06-1890

37272

4

134

Ooms, C.A.

12-12-1903

38854

4

135

Ooms, J.J.

29-12-1905

38855

4

136

Oor, G.J.

13-02-1889

32137

5

137

Oord, A. van

05-11-1909

28336

4

138

Oord, J. van der

07-12-1893

31115

4

139

Oord, J.J. van der

29-10-1930

12130

4

140

Oorde, H. van

22-11-1913

33174

4

141

Oort, B.A.J. van

04-04-1908

31580

4

142

Oortman, W.F.J.

24-04-1897

36669

4

143

Oossehet, K.P.C.

12-02-1902

36666

4

144

Oost, F.

02-07-1902

4920

5

145

Oost, H.

12-03-1915

29899

4

146

Oosten, C. van

16-01-1893

29966

4

147

Oosten, E.Ph. Van

21-11-1893

30890

4

148

Oosten, G.D. van

06-07-1881

36565

4

149

Oosten, K. van

09-12-1927

33968

4

150

Oosten, L.W.H. van

19-11-1886

37312

5

151

Oosten, W. van

08-05-1912

29965

4

152

Oostenbroek, G.A.

05-03-1885

28949

6

153

Oostenbroek, J.

25-12-1908

29290

4

154

Oostenga, J.R.

14-10-1927

31053

4

155

Oostenga, J.W.

03-04-1904

31052

4

156

Oostenga, R.J.

18-05-1929

17405

4

157

Oosterbaan, H.R.

16-12-1930

41811

4

158

Oosterbaan, J.

30-11-1898

31568

4

159

Oosterhof, K.

27-01-1893

30182

4

160

Oosterhoff, J.

17-05-1904

37139

5

161

Oosterhout, J.J. van

15-07-1924

36667

4

162

Oosterhout, W.C. van

05-07-1892

36668

4

163

Oosterink, G.

01-08-1895

31054

5

164

Oosterink, G.W.

13-07-1930

41776

5

165

Oosterink, J.

27-06-1893

37415

4

166

Oosterlaan, J.C.

18-01-1890

4941

4

167

Oosterling, M.E.

26-11-1902

4958

4

168

Oosterman, J.

01-10-1924

7758

4

169

Oosterman, W.C.

24-07-1930

41844

4

170

Oosterom, N. van

24-10-1892

4978

4

171

Oosterop, A.

15-01-1895

30097

5

172

Oostervink, L.B.

12-12-1883

31114

4

173

Oosterzee, L.A.P.F. van

15-03-1886

531

5

174

Oosthout, L.

24-03-1884

32926

6

175

Oosthout, R.P.G.

27-01-1885

37087

4

176

Oost Indie, J.C.

04-04-1895

28720

5

177

Oost Indien, E.

03-07-1905

30722

4

178

Oostmeyer, L.W.

23-02-1908

30059

5

179

Oostra, A.

15-11-1931

41812

4

180

oostrum, B. van

31-05-1929

14683

6

181

Oostrum, H,J. van

07-09-1925

37768

6

182

Oostrum, W.B. van

10-10-1927

37769

6

183

Oostveen, J.ch. Van

19-10-1899

31919

6

184

Ooy, h.J. van

25-10-1894

4972

5

185

Ooy, Th.L. van

08-07-1924

4931

5

186

Ooijen, C. van

14-06-1893

31201

4

187

Op de Marke, C.J.A.

20-03-1896

36665

4

188

Opdorp, F.A.V. van

16-11-1898

30183

6

189

Ophof, J.C.A.

24-09-1913

28950

4

190

Ophoff, C.M.Th.

06-03-1904

30184

4

191

Ophoff, G.F.

18-09-1913

32314

6

192

Opitz, M.

17-10-1899

4923

4

193

Oppedijk, J.

28-11-1892

28721

5

194

Oppen, J.M.A. van

19-03-1899

36888

4

195

Oranje, D.J.P.

25-01-1895

28440

5

196

Oranje, G.

08-04-1925

28559

5

197

Orie, K.

21-11-1919

30489

5

198

Orie, K.J.A.

23-04-1890

33010

5

199

Ormel, Ch.R.

29-04-1927

38941

6

200

Ormel, H.F.

20-12-1925

35455

6

201

Orsel, P.

27-10-1892

32661

4

202

Orsey de Flines, E.W. van

14-05-1886

42373

5

203

Ort, A.G.

29-10-1895

31487

5

204

Orth, J.

05-03-1897

32139

4

205

Orth, J.R.

14-12-1884

38557

4

206

Os, H.W. van

13-02-1927

42252

6

207

Os, W.A.A.A. van

01-06-1930

26229

4

208

Os, W.P. van

25-03-1904

4927

5

209

Osehats, R.M.

26-11-1903

32247

6

210

Osenbruggen, A. van

15-02-1897

31202

5

211

Osenbruggen, J.chr. Van

28-03-1929

19601

5

212

Osinga, J.D.

01-06-1928

7753

4

213

Osinga, L.J.

15-11-1892

31488

4

214

Oskam, A.

23-08-1903

4992

4

215

Ossendorp, C.A.

24-12-1896

1691

5

216

Ossendorp, F.L.

15-03-1925

4975

5

217

Ossendrijver, H.

27-12-1927

37650

6

218

Ossenforth, F.W.

10-10-1928

27935

4

219

Ossenwaarde, B.

06-03-1907

30891

5

220

Osta, C.M.L. van

14-09-1928

38897

4

221

Ostendorf, D.A.

14-10-1930

24855

6

222

Ostermann, A.G.

15-02-1889

36889

5

223

Ott, J.

04-05-1903

31261

5

224

Ottema, P.G.

21-11-1903

37651

6

225

Otten, A-L.A.

19-07-1914

33089

4

226

Otten, G.O

30-03-1903

30723

4

227

Otten, J.

16-03-1895

36381

4

228

Otten, L.

05-11-1883

8744

5

229

Otten, L.M.

15-06-1926

31770

4

230

Otten, T.E.

12-02-1924

37770

4

231

Otten, Th.W.

11-12-1910

41866

4

232

Ottenhoff, V.N.

02-09-1913

33673

5

233

Ottes, H.

02-05-1887

28951

4

234

Otto, E.L.W.

23-12-1894

27462

4

235

Otto, H.

27-09-1932

42024

5

236

Otto, J.H.

28-02-1893

30682

4

237

Otto, W.M.

09-08-1894

30098

4

238

Ottolander, G.J.H. den

15-08-1928

42448

6

239

Ottow, M.

24-11-1893

27546

4

240

Ottow, S.J.

02-11-1904

33015

5

241

Ouberg, B.Th.

31-05-1928

37771

4

242

Ouberg, Th.J.

14-12-1890

36890

6

243

Oudejans, J.H.M.

16-10-1894

30892

4

244

Ouden, A.N. den

25-01-1912

31050

4

245

Ouden, L.F.W. den

06-10-1903

30893

4

246

Oudendijk, J.

07-08-1905

37515

4

247

Oudenhoven, L.P.M.

26-09-1891

36464

4

248

Oudhoff, A.Ch.

25-01-1903

38856

6

249

Oudhoff, Q.B.

02-07-1891

33674

4

250

Oudkerk Pool, W.J.

01-06-1917

30894

4

251

Oudraad, Ch.

11-08-1880

41953

5

252

Oudsheern, A.W.

06-03-1906

36891

4

253

Oudt, B.J.L.

24-04-1925

28844

4

254

Oudt, J.L.J.

02-08-1930

37652

4

255

Oudvorst, B.H. van

06-10-1926

42125

5

256

Outer, J.J. den

21-05-1898

32359

6

257

Ouweneel K.

13-04-1890

32141

4

258

Owens, A.H.

23-12-1910

35059

4

259

Ouwens, F.H.

27-03-1894

40450

5

260

Ouwerkerk, J.

16-12-1894

28127

4

261

Ouwerkerk, J.N.

29-03-1906

29701

4

262

Ouwerkerk, J.C. van

21-01-1910

4981

5

263

Oven, F.M. van

18-04-1887

662

4

264

Overbeek, J.

18-03-1894

37273

6

265

Overbeek, J.

07-11-1925

35243

4

266

Overbeek Bloem, L.N.A.A.W.B.

27-05-1905

33175

4

267

Overbeek de Meijer, G.W.A. van

07-11-1932

42154

5

268

Overdijk, E.W.H.

05-06-1925

35383

6

269

Overdijking, B.H.J.

05-12-1895

27619

5

270

Overdijking, G.W.H.

14-01-1932

42042

5

271

Overeem, A.J.W.

25-11-1911

29194

4

272

Overeem, C.J. van

18-05-1892

29702

4

273

Overgaauw, J.

12-10-1909

29419

4

274

Overmars, J.R.M.

22-06-1925

37862

6

275

Oversteeg, A.A.

20-08-1928

42372

4

276

Overtoom, A.J.

15-09-1930

41512

4

277

Overtoom, H.J.

23-10-1897

31051

4

278

Overweel, Chr.

01-03-1930

9319

6

279

Overweg, Th.L.A.P.

25-04-1889

31581

4

280

Oxsener, G.H.

02-07-1887

42457

4

281

Oyen, H.D. van

25-11-1905

29703

4

282

Oijen, W.G. van

29-08-1893

32566

4

 

 

Index           Terug naar 4e en 9e Bataljon            Kampen op Java