Ambarawa               Soemowono           Midden-Java

 

                                                                                                                                                                                24-3-2011

 

English

Ligging

Soemowono lag ongeveer 10 km ten noord-westen van Ambarawa. Het kamp bestond uit 3 rijen van barakken op een helling (terrasgewijs boven elkaar) met diverse bijgebouwen. De toegangspoort lag aan de hoge zijde van het kamp. Iedere barak had een deur aan beide korte zijden en 4 deuren aan de lange zijkant. De barakken waren via open galerijen met elkaar verbonden.

 

Kampcommandant

Patiknio (Indon.)

 

Kampleiding

Mw A.M.A.Boodt

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

27.12.45

Omgeving (1)

 

550

550

vr,ki

15.03.44

 

Amb: Ambarawa 6

350

200

vr,ki

15.03.44 (2)

 

Amb: Ambarawa 7

200

0

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen

Amb=Ambarawa

(1) voornamelijk uit Soerakarta (via een school in Kletjo, nabij Poerwosari enige km ten westen van Soerakarta)

(2) volgens Wendelaar Bonga 24.03.44

 

Literatuur

Andel-Rutgers, Mw I.C. van - Dagboek, NIOD, IC dagboek 162

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 2, pg 86-87

Beers, Thea - Oproep, Kawatberichten 21/4, pg 36 (namen uit kampboekje)

Bos, Annie - Rode aarde, 2001, pg 252-264

Bruggen, M.P. van et al - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 67

Coenders, H.M. - Solo/Soerakarta, waar ik geboren ben, Kawatberichten 12, nr 3 (juli/augustus 1994), pg 23

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 149

H.C. - Is er mee te leven?, Kawatberichten 14, nr 1 (februari 1996), pg 32

Lenderink-Talsma, E. - Vierduizend mensen en een koeiekop, 1995, pg 35-44

Wendelaar Bonga, Dieuwke - Eight prison camps, 1996, pg 57-77

Wits, Mw W. - Dagboek, NIOD, IC dagboek 117

 

Foto’s/Tekeningen

Boza-de Veer, Mw J. - Persoonlijke mededeling (foto’s gemaakt in 1995)

 

Naamlijsten

Ellerbeck, F.J.J. - Persoonlijke mededeling (namen op geborduurd kleed)

Valewink-Verheul, Mw J. – Reünielijst, SAIP, OP 475

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 2, pg 87

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 127

Liesker, Hans – Wij weten van hoe, Jongenskampen in Ambarawa, 2005, pg 92

Vliet, H.van - NIOD, IC 033207, dagboek 115

Wendelaar Bonga, Dieuwke - Eight prison camps, 1996, pg 160

 

Plattegrond Soemowono

 

Index          Kampen op Java