Batavia             Kampong Makassar        West-Java

 

                                                                                                                                                                                    25-3-2011

Andere benaming

Bunsho I Kamp 9 (Japanse administratie)

English

Ligging

Dit kamp lag in het uiterste zuiden van Batavia, ongeveer 8 km ten zuiden van Meester Cornelis, niet ver van de

hoofdweg naar Buitenzorg (zie kaart van Batavia-Zuid). Het kamp was ondergebracht in barakken van bamboe en atap, omheind door prikkeldraad en gedek.

Dit kamp diende als werkkamp om groente te verbouwen (voor diverse interneringskampen) en om varkens te

verzorgen (voor de Japanners). Het kamp werd daarom ook wel aangeduid als Boerderij Makassar.

Vóór 03.01.45 werd het kamp gebruikt voor de internering van krijgsgevangenen.

 

Kampcommandanten

kapitein Tanaka

 

Bewaking

Japanse militairen, Koreanen, heiho’s

 

Kampleiding

Mw M.Witvoet

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 03.01.45

Bat: Grogol

 

48

 

vr,ki

 09.01.45

Bat: Struiswijk

 

50

 

vr,ki

 12.01.45

Bat: Tjideng

 

106

 

vr,ki

 25.01.45

Bat: Tjideng

 

485

 

vr (1)

 xx.02.45

Bat: Kramat

 

243

 

vr,ki

 xx.02.45

Bat: Grogol

 

246

 

vr,ki

 22.02.45

 

Tjim: Baros 6

6

 

jo

 16.03.45

Buit: Kota Paris

 

70

 

vr,ki

 16.03.45

Buit: Kedoengbadak

 

654

 

vr,ki

 17.03.45

Bat: Tjideng

 

50

 

vr (2)

 24.03.45

 

??

8

 

vr,ki

 04.04.45

 

??

3

 

ma

 13.05.45

Bat: ADEK

 

161

 

vr,ki

 15.05.45

Band: Tjihapit

 

750

 

vr,ki

 17.05.45

Band: Tjihapit

 

750

3600

vr,ki

 28.05.45

 

??

10

 

vr,ki

 18.06.45

 

Sem: Halmaheira

16

 

vr,ki

 24.07.45

 

??

5

 

vr,ki

 23.08.45

 

 

 

3500

vr,ki

Afkortingen/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen

Band=Bandoeng, Buit=Buitenzorg, Sem=Semarang, Tjim=Tjimahi         

(1) zonder kinderen

(2) gestraften

 

Sterfgevallen

In de periode van 01.03.45 tot 01.08.45 waren er 23 sterfgevallen, in de periode van 01.08.45 tot 15.10.45

waren er 9 sterfgevallen.

 

Ernstig zieken

Ernstig zieken werden overgebracht naar de kampziekenhuizen Vincentius en Mater Dolorosa, beide te Batavia.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, 1999, pg 34-35

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 49 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Biessen-Dohmen, Mieke - De klok, 1995

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 102, Deel II, 2002, pg 74

Fenton Huie, Shirley - Vergeten (interviews), 1995, pg 68 (ook in Engelse uitgave)

Hélène, Suzanne, Is er nog een morgen ...?, 1979

Herman, Ronny - In the shadow of the sun, 1992 (dagboek)

Hillen, Ernest - Kampjongen, 1994, pg 145-170

Jackson, Daphne - Java nightmare, 1979

Jackson, Daphne - Nachtmerrie op Java, 1989, pg 125-162

Luyckx, Ko - Het verbluffende kamp, 1945

Raalte-Geel, Henriette van - Mogen wij altijd in dit kamp blijven? 1998, pg 79 e.v.

Vonk, Corry en Wim Kan - 100 dagen uit en thuis, 1946

Vuyk, Beb - Kampdagboeken, 1989

Wallenburg-Laban, A. van - Persoonlijke mededeling

 

Foto’s/Tekeningen

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 38-41

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, pg 102-103; Deel II, pg 86-91

Velden, D. van – De Japanse burgerkampen, 3e druk, 1977, pg 248 e.v.

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, 1999, pg 34

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 49 (lokatie van het kamp)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, pg 102; Deel II, pg 86

 

 

Kaart Batavia-Zuid

 

 


Plattegrond Kampong Makassar

 

 

 

Index          Kampen op Java