Batavia                        Grogol                    West-Java

 

                                                                                                                                                                                       1-1-2011

Naamlijst (april 1944, alfabetisch)

 

De originele naamlijst van het Grogol-kamp ligt in het Nationaal Archief in Den Haag in het archief van de “Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regeering” (toegangsnummer 2.10.14, inventarisnummer 5254). Deze lijst bevat de namen van alle aanwezige personen met rangnummer, achternaam, voorletters, geslacht, leeftijd en handtekening, totaal 898 personen. Deze lijst is in april 1944 opgemaakt en is niet alfabetisch gerangschikt.

In dit register is iedere familie (veelal vrouw-alleen of moeder-plus-kinderen) op één regel samengevat met een verwijzing naar het paginanummer en het rangnummer, de leeftijd van alle familieleden, totaal 355 regels.

 

In de laatste kolom onder KNR is het kampnummer gegeven dat uit de naamlijst van Tjideng augstus 1945 is afgelezen van diegenen, die eerst in Grogol zaten en vervolgens in Tjideng. Er is geen directe relatie met het NR-getal gevonden, zodat de andere KNR-getallen niet konden worden ingevuld (zoals bij het Kramat-kamp).

 

Met dit register kan worden nagegaan

--- of een bepaalde familie in april 1944 in Grogol aanwezig was,

--- op welk blad van de originele naamlijsten de naam van de betrokkene is vermeld.

 

N.B. De leesbaarheid van de originele naamlijsten was soms niet optimaal; hierdoor is het mogelijk dat enkele namen, voorletters of leeftijden niet geheel correct zijn vermeld.

 

NAAM

PG

NR

LEEFTIJD

KNR

Acherman, N.G.

14

690

46, 21

 

Adeleida, Zr

1

22

50

 

Aldewereld, B.

16

758

39, 15, 12

 

Amadea, Zr

1

24

43

 

Andel, J.E. van

10

485

42, 16, 14, 13, 12, 10

 

Anholt, J.E. van

15

727

28, 3

 

Antera, Zr

1

21

47

 

Arnhem, T. van

2

59

25, 1

 

Arns, J.C.

16

796

46, 16

 

Asmussen, G.T.

16

784

59

 

Augustijn, W.M.

13

629

21

 

Aukema, T.

11

518

42, 11, 8

 

Backer-Coster, W.H.

1

39

42, 17, 14, 11, 7

6876

Baert-Hessing, M.H.C.

9

447

29, 9, 7

 

Baindenmann, C.E.H.

15

733

46, 30, 19, 18, 17, 11, 9

 

Baints, J.

15

720

37

 

Baltina, Zr

1

19

58?

 

Bangert, C.

12

598

69, 48

 

Banning, E.

1

48

34

 

Baten, C.

12

556

27, 4

7147

Battum, M. van

11

534

41, 13, 12, 6, 4

7117

Bäumer-Pool, D.

5

227

67

 

Beatrice, Zr

1

25

38

 

Beek, A. van

10

500

31, 4, 2

6996

Beerdsen, G.

6

300

31, 4, 3

6840

Beket

18

889

77

 

Berg, A.M. van de

16

767

47, 18, 14

7234

Bergen van de Grijp, M.A. van

5

206

37, 14, 8

6747

Berhage, M.

17

839

34, 3

 

Berlijn, E.

17

827

56

 

Bertels, O.

4

198

10, 9

 

Bertram, C.

14

679

41, 12, 11, 9

7444

Beunders, L.

2

70

31, 4, 2

 

Beune, P.M.

17

831

27, 2

7303

Bijl, B. van der

16

785

32

 

Binnerts, J.S.

7

320

71

 

Blank, Zr A.H. de

16

790

34

 

Blondeau, E.

7

335

64

 

Blooys, M.H.H. van

3

138

28, 5, 3

6680

Boeck, H.

10

499

58

 

Boer, E.M. de

16

764

48, 16, 14

7230

Boeren, B.H.

9

430

30, 10

 

Bool, C.M.E.

16

761

42

7227

Boonstra, A.

3

134

27, 3, 2, 1

6676

Boosten, J.E.H.

18

879

42

 

Born, M.W. van den

7

312

35, 9

6899

Bos, E.

17

841

48, 16, 4

7313

Bosman, J.M.

8

391

37, 16, 7, 3, 2, 1

7107

Bouman, C.

18

890

69

 

Bouman, J.

5

215

31, 6, 2

6755

Boxtel, A. van

7

308

29, 11, 8, 1

 

Braak, J.H. te

8

374

40, 20, 14, 12, 11, 9, 8, 6, 2

7065

Braam Morris-Ludwig, L. van

6

262

13, 11, 8, 4

 

Brakel, A.M. van

4

177

24, 1

 

Brand, J.

9

438

26, 3

6943

Brasz, A.

4

165

37, 10, 9, 7

 

Breitschaft, A.

2

67

24, 4, 3

6610

Breugel, E.M.J. van

12

558

41, 15, 14, 9, 8, 5, 2

7154

Broekhuizen, A.J.

17

824

29, 3, 2

 

Broekman, D.J.E.

7

316

67

 

Bruin, N.

16

778

42, 18, 14, 10, 7

 

Bruinekool, A.

15

713

30

 

Bugter, J.P.C.

4

160

44, 12, 10, 7, 4

6702

Burk, T. van

11

545

30, 3, 1

7149

Burkunk, F.L.

1

32

48

 

Buschgens, J.M.J.

5

232

29, 3

6772

Bûtôt, H.B.

7

314

68

 

Campioni, E.

1

1

36, 14, 12, 6

 

Carrière, J.B.

18

867

38, 11, 6

7339

Cassilda, Zr

1

26

31

 

Coevering, S. van de

14

688

23

 

Cozijn, R.

14

700

46

 

Deen, A.

9

432

31, 12, 8, 7, 4, 2

6937

Dekker, C.

14

683

44, 13

 

Dengerink, G.A.

5

212

30, 4

 

Don, L.

7

303

38, 14, 13, 10, 6

 

Driel, Pastoor J.H.Th.J. van

2

92

60

 

Duffels, J.H.

18

891

66

 

Duran, J.

14

653

30

7415

Dyckmeester, W.

4

187

58

6725

Edmundus, Zr

1

18

37?

 

Elenbaas, P.C.

4

181

33, 4

6723

Everaars, M.

7

338

38

7048

Everdingen, L.P. van

17

829

47, 13

7292

Eymeren, H.M. van

13

630

41

 

Fels, M.

4

191

54

6729

Fischer, G.

7

343

56

7300

Frieling, J.

2

73

42, 12, 10, 6

6618

Frösch, M.

2

94

32

 

Gaade, J.J.

4

188

29, 7, 2

6726

Gagliardi, B.R.

18

892

72

 

Geensen, C.M.

15

729

45, 21, 17, 9

7195

Geest, F. van der

5

241

43, 17, 15, 10, 9, 6, 4

6781

Gelder, W. van

15

712

43

7476

Gerhards, M.

7

350

37, 14, 12, 10, 7, 4, 3

7027

Gerritsen, C.P.

14

663

48, 24, 22, 14

7425

Goedhart, M.P.Y.A.

1

34

35, 3

6871

Goettsch, E.C.A.

10

466

48

6633

Gogh, C.E. van

1

29

63

6867

Gons, T.

12

575

31, 9

7171

Goossens, G.

6

277

38, 18, 16, 15, 10

6817

Graan, A.C. de

18

874

23, 1

7346

Grande Kurvers, F.C.

13

634

46

7396

Gröllers-Hessing, A.M.

9

442

35, 14, 12, 11

 

Grusser, P.

18

893

63

 

Gulpers, N.

2

54

21, 2, 1

6597

Haan, C. de

6

266

45, 20, 11, 7, 5, 4

 

Haan, F. de

3

124

35, 10, 3

 

Haeff, F.M. van

13

631

31

7393

Hall, A.M.Th. van

1

49

43, 15

 

Ham, C.H. van der

7

321

63

 

Hamminga, J.N.M.

16

788

43, 22

 

Heemstra, A.

12

585

59

7354

Heijden, M.J.Th. van der

3

148

34, 9, 1

 

Hekkelman, F.J.

17

823

23

7286

Hermanides, Zr F.P.

8

357

31

 

Hermans, L.J.

16

798

21

 

Hermans, M.

13

608

50, 18, 12, 8

 

Hermans-Alberti, E.J.W.

9

418

46, 20

7086

Herni, M.E.

4

175

24, 1

6717

Hessing, A.A.D.

9

446

63

 

Hintzbergen, E.

14

689

29

7051

Hoekstra, M.A.

5

218

34, 5, 3

 

Hoex, A.M.J.

12

554

28, 3

 

Hofman, G.

14

673

43, 11, 9

 

Hondius, J.

14

667

41, 14, 12

 

Hondt, Zr Th. de

14

676

21

 

Honk, G. van

5

234

28, 1

 

Hoogervorst, M.

18

894

73

 

Hoogewerff, M.G.

8

358

49

 

Houwniet, J.

2

61

29, 4, 2

 

Hueber, P.J.M.

7

318

70

 

Huizinga, M.

14

692

36, 11, 9

 

Hulst, J.H.M. van

16

762

54, 13

7228

Hulst, Sj. van

10

496

30, 8, 7

6993

IJzeren, L.H. van

14

659

46, 18, 16, 11

7422

IJzerman, A. den

15

750

44, 17

7216

Jacobs-Spijker, J.G.

9

440

50, 23

 

Jans, J.

17

846

36, 11, 4

 

Jansen, M.

4

151

30, 4, 2, 1

6693

Jansen, M.E.

5

221

54

 

Jansen, pastoor H.J.J.

2

93

66

 

Janssen, B.

14

685

30, 10, 9

7430

Jonathans, R.J.

1

10

30

 

Jong, A.C. de

8

366

39, 14, 12, 11, 10, 8, 5, 3

7057

Jong, B. de

2

57

26, 2

 

Jong-Martis, Dr A. de

1

7

39, 2

 

Jonkman, A.H.

11

512

35, 9, 7, 4

7010

Jouvenaar, J.

11

548

27, 3

7152

Kaay, M. van der

15

716

49, 14

7480

Kam, Th. van der

4

169

30, 7, 3, 1

6711

Karis, C.

15

746

44, 14, 10, 8

7218

Karssen, F.

18

895

76

 

Kartman, E.

3

101

37, 11, 10, 8

6646

Keetels, H.

18

854

24, 1

 

Kerkhof, J.

3

105

42, 4, 2

6643

Kettenis, B.

3

115

27, 5, 3

6657

Keur, D.

5

248

36, 4

 

Keyzer, E.F.

12

565

41, 21, 19, 17, 12, 9

 

Kiewiet, J.

5

250

25, 4, 2, 1

6790

Kingma, H.E.

11

516

45, 14

7126

Kleijn-Piepers, P.M.

9

420

28, 1

7088

Klijne, P. de

17

849

32, 11, 9, 6

7321

Knaven, A.M.

3

127

33, 8, 6, 3

6669

Kok, M.

2

51

36, 13

 

Koning, A.H.

9

408

45, 20, 17, 15, 13, 11

7090

Koomans-Hylkema, W.E.H.

9

414

47, 11

 

Koot, R. van

18

860

27, 6, 4

7332

Kostelijk-van Dorsen, J.J.A.E.

8

364

56, 20

7015

Kroese, H.M.

10

470

26, 3

6639

Kruyt, B.

18

858

23, 2

7330

Kruyt, Dr S.

8

359

30

 

Kuiper, A.

14

677

41, 6

7441

Kuiper, Zr A.M.B.

13

647

19

 

Kuylman, J.W.

6

294

35, 4, 3

6834

Laan, B. van der

17

814

34, 6

 

Laan, C. van der

5

236

36, 6, 2

6776

Lageman, F.E.

11

530

33, 6, 4, 2

7113

Lecluse, C.

18

881

68

 

Leenstra, A.

7

333

47, 9

7040

Leijssen, C.H.

15

714

44, 11

 

Lerou, W.

11

528

36, 1

 

Letsch, G.

10

477

46, 19, 15, 13, 12, 10, 9, 6

 

Levison, A.

16

772

37, 9

 

Linde, E. van der

7

332

57

 

Lips, T.

17

807

35, 10, 5, 4, 2

7270

Llewellyn, J.H.

16

755

35, 14, 12

7221

Lommel, S. van

12

586

49

7355

Loopik, J. van

2

99

27, 2

7124

Lüschen, T.

2

83

32, 1

6626

Maier, A.G.

15

709

21

 

Maks, J.J.

13

612

36, 15, 13, 12, 8, 4

 

Mameren, J.J. van

11

506

45, 14, 13, 9, 8, 5

7004

Marchand, W.M.

17

844

36, 3

7316

Maris-Bouman, G.

8

400

40, 15, 10, 8, 6, 5

7101

Martis, M.

1

9

41

6850

Meenen, C.W. van

8

397

39, 14, 2

7096

Meer, J.B.M. van der

18

870

32, 7, 2

7342

Meerten, A. van

3

118

32, 3, 1

 

Meeter, A.

15

721

31, 9

 

Meulen, Zr E. van der

18

880

72

 

Meynderts, Zr M.G.

7

344

56

7054

Meys, C.

3

121

28, 6, 3

 

Minkhorst, Zr J.G.

18

878

19

7330

Mitchell, E.

5

222

20

6782

Moers, V.

17

833

21, 3

7305

Monchen, J.H.M.

9

422

32, 7, 6, 4

6923

Monteiro, W.A.Th.

10

457

36, 14, 13, 11, 6, 4, 2

 

Mooiweer, T.

12

572

26, 3, 1

6826

Mourik, P.A.R. van

6

286

30, 4, 1

6826

Mulder, C.J.

16

795

64

 

Muller, M.

16

783

44

 

Naessens, A.J.

17

820

25, 3, 2

7283

Nevelona, Zr

1

23

41

 

Nicolaas, G.

2

95

36, 6

6637

Niermans, N.P.

5

239

32, 2

 

Nieuwenhuizen, C.

4

173

38, 2

6715

Noord, A.

12

595

55, 25, 19

7188

Noort, E.Th. van

16

799

47, 19, 16, 15, 12, 10, 9, 3

7262

Ockerse, L.J.

4

155

39, 10, 9, 3, 1

6697

Olympia, Zr

1

28

34

 

Ommen, M.M.S. van

18

863

40, 14, 13, 10

7335

Onselen, E.H. van

10

472

35, 12, 9, 8, 2

6969

Oost, J.M.

16

791

36, 14, 11, 6

7257

Oosterbaan, P.J.A.

6

282

29, 4, 2, 1

6822

Oosterink, H.M.

9

450

44, 22, 21, 20, 18, 15, 13

6955

Oostrom, H.

6

289

35, 13, 10, 8, 4

6829

Outvorst, C.M. van

16

770

50, 17

7236

Peer, P.S.E. van

1

33

55

6870

Peeters, W.

13

642

43

7474

Peeters, Zr M.K.

15

710

21

 

Pemes, M.

5

231

46

 

Pesch, L. van

3

108

38, 7, 2

6650

Peters, M.

4

200

34, 11, 10, 8

6736

Piepers-Cleveringa, I.

9

416

53, 24

7084

Pils, Dr A.D.

1

6

 

 

Plas, P.J. van der

18

896

69

 

Plugge, M.P.

6

297

39, 6, 4

6837

Poortvliet, E.G.

16

787

23

7253

Pot, W.

11

539

35, 3

7122

Pouwels, Zr J.F.

13

649

38

7411

Pritzelwitz van de Horst, M. van

1

14

13

 

Prosée, M.E.J.A.

13

635

48, 23, 17

7397

Prosee, Zr E.M.Ch.

7

349

21

 

Pruim, A.

5

204

28, 3

6745

Raalten, Corrie van

14

697

28

 

Reede, Dr C.A. de

8

360

32, 22, 4, 2

 

Reemers, G.B.J.

7

317

68

 

Reginalda, Zr

1

20

50

 

Regt, N. de

7

341

52

7058

Renaud, H.E.

5

214

28

 

Renaud, W.Th.

7

315

66

 

Rens, A.J.

13

638

28

7401

Riem, Chr.

18

897

70

 

Riet, M. van

12

581

37, 13, 11, 3

7177

Rijnders, L.

13

618

41, 15, 13, 6, 4, 2

 

Rijswijk, A. van

7

324

66, 59

 

Röben, D.J.

7

342

51

 

Ronchettie, M.

12

571

56

7167

Rongen, L.

2

90

30, 4

6631

Rouffaer, H.A.

4

194

44, 13, 11

6732

Rouwenhorst, H.

7

336

53, 20

 

Rozendal, B.

5

223

28

6763

Rütten-Vos, C.J.M.

15

711

28

 

Sak, H.H.

4

179

22, 2

6721

Salomons, G.

13

650

38, 14, 9

 

Sanders, E.

2

85

26, 3, 1

6628

Santen, M.A. van

8

383

38, 12, 11, 9, 8, 6, 4, 1

7074

Scheffer, E.

1

30

40

6866

Schmale, G.

11

541

38, 12, 8, 3

 

Schoemaker, C.J.

15

707

44, 16

7471

Schöler, M.

18

856

44, 7

7328

Schollen, S.R.M.

1

44

36, 15, 12

 

Schouten, J.

12

577

40, 15, 14, 5

7173

Schroor-Bakker, J.G.

9

426

28, 7, 5, 2

6928

Schuppers, F.J.

7

339

52, 10

7049

Schuur, C.J.

15

718

32, 5

7482

Slikker, W.

11

526

29, 3

7136

Sluis, L. van der

1

36

34, 5, 4

6873

Smit, G.

16

775

37, 12, 7

 

Sorber, Zr W.

18

873

28

 

Spruijt, H.J.

1

47

28

 

Stam, M.

18

853

60

 

Starreveld, I.G.

14

695

36, 14

 

Steenbergen, P.J. van

1

31

18?

6911

Steenbergen, S. van

7

322

66, 14

6910

Sterkenburgh, E.

3

111

26, 8, 7, 5

6655

Stokking, D.

17

812

43, 10

7275

Storm, R.

12

588

36, 14, 6, 3

7181

Surquin, B.J.

7

319

68

 

Swart, G.A.M.

15

702

45, 21, 16, 14, 10

7466

Swart, Grace

15

701

23

7465

Tacke, J.G.M.

13

648

35

7410

Takes, F.A.

3

141

30, 4, 2

6683

Termöhlen, R.

2

80

38, 10, 7

 

Teunissen, J.M.

15

740

39, 18, 14, 12, 11, 10

7206

Timmermans, W.

4

197

32

6735

Tolhoek, M.

14

654

50, 15

7416

Toonen, T.

2

77

26, 3, 1

 

Tuinhof, M.

14

670

36, 13, 12

 

Tymstra, L.B.

16

774

33

 

Utrecht, G.

5

228

23, 3, 2

6768

Valk, A.

2

97

31, 3

6999

Vechgel, J.M.G. van

14

656

40, 13, 11

7418

Veen, S.G. van

13

632

47

7394

Veenman, M.C.

17

828

34

 

Venselaar, A.

12

592

39, 11, 6

7185

Verbeek, M.

13

639

38, 15, 11

7402

Verboom, A.

15

723

46, 17, 13, 10

7487

Vergouw, Ch.M.M.

11

550

44, 8, 5, 3

7141

Vermeer, G.

16

786

54

7252

Verschoor, P.G.

18

886

26, 4, ?

 

Versteeg, M.

6

272

44, 20, 18, 17, 12

6812

Vliet, M.M.H. van

10

467

27, 3, 2

6742

Voets, A.C.

18

876

31, 0

7348

Volten, Dr J.J.M.B.

1

11

46, 14, 12

 

Volten-Graafland, A.T.P.

1

15

33, 6, 3

 

Vondel, L.

18

898

67

 

Vonk, M.

13

603

47, 15, 13, 12, 8

 

Voorsmit, Zr E.J.

14

699

32

 

Vries, E.C. de

13

624

38, 18, 11

7386

Vries, E.M. de

17

835

25, 3

7307

Vries, J. de

3

131

25, 7, 6

6673

Vries, W. de

11

521

39, 15, 12, 8, 3

7131

Waldman, A.

7

326

36, 14, 11, 7

7034

Waldman, E.

7

330

45, 9

7038

Walraven Borst, L.

11

503

36, 13, 9

7001

Warbout, C.J.

13

646

21

 

Weber, S.

10

464

30, 3

6921

Weitjes, C.

13

627

41, 16

 

Went, J.M.C.

5

224

33, 3, 2

6764

Wesenhagen, C.M.

18

882

40, 13, 6, 1

 

Wesseling, R.

12

587

26

 

Wetering, A.M. van de

16

752

35, 10, 9

7219

Wetering, J.C.L. van

13

643

47, 16

7406

Weyne, R.

2

64

27, 3, 2

6687

Wielaert, G.C.

13

645

36

 

Wieringen, J.M. van

17

816

49, 12, 10, 4

7279

Wieringen, W.G. van

17

837

27, 2

7309

Wijers, Dr A.E.

1

5

40

6847

Wijngaarden, W. van

9

406

27, 2

7099

Wilde, H.M. de

4

192

31, 1

6730

Wilkens, M.C.

2

88

33, 5

6641

Willems, A.C.P.

3

144

29, 4, 3, 2

6686

Wind, Tj.

10

491

38, 7, 6, 3, 1

 

Winkler Prins, H.R.

14

698

51

7462

Wit, A. de

6

254

37, 7, 6, 4, 3, 1

6794

Wit, A. de

12

600

40, 14, 12

7362

Witte, A.C.

7

345

29, 5, 3, 1

7023

Young, A.

6

260

43, 10

 

Zee, E. van der

2

53

43

6596

Zerb, M.

13

633

49

7395

Zieck, H.

4

183

38, 11, 9, 3

 

Zoethout, Zr G.

1

27

36

 

Zondag, J.H.A.

5

209

29, 5, 3

6750

 

 

Index           Terug naar Grogol