Bangkinang           Bangkinang (ma)           M-Sumatra

 

                                                                                                                                                                      17-10-2017

 

Ligging

De plaats Bangkinang lag noord-noord-oost van Padang (op een afstand van ongeveer 250 km) aan de weg naar Pakan Baroe in de binnenlan­den op ongeveer 65 km ten westen van Pakan Baroe (Midden-Sumatra). Er waren twee kampen, een mannen- en een vrouwenkamp, op ongeveer 2 km van het dorp Bangkinang en ongeveer 2 km van elkaar verwij­derd; een kerkhof (de Koeboeran) lag halver­wege beide kampen. De kampen lagen temidden van rubberbossen.

 

Het mannenkamp was ondergebracht op het terrein van een rubberfabriek en bestond uit droogloodsen, een walsenloods en andere gebouwen van de fabriek en ook enige nieuw gebouwde barakken van bamboe en atap; het kamp was omheind met een houten schutting en prikkeldraad.

 

Kampcommandanten

luitenant Hashimoto

 

Kampbewaking

heiho’s

 

Kampleiding

Hr G.A.Bosselaar

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

18.10.43

Pd: Gevangenis

 

500

 

ma

19.10.43

Pd: Gevangenis

 

501

 

ma

xx.12.43

Bangkinang (vr)

 

32

 

jo

xx.01.44 (1)

Bangkinang (vr)

 

21

 

jo

xx.04.44 (2)

Bangkinang (vr)

 

8

 

jo

xx.08.44 (3)

Bangkinang (vr)

 

35

 

jo

xx.01.45 (4)

Bangkinang (vr)

 

33

 

jo

22.08.45

 

 

 

976 (5)

jo,ma

Afkortingen/Noten
jo=jongens, ma=mannen

 Pd=Padang

(1) periode januari-maart 1944

(2) periode april-juni 1944

(3) periode augustus-december 1944

(4) periode januari-augustus 1945

(5) totaal 122 sterfgevallen

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.2, pg 24

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 33 (gebeurtenissen tijdens de Bersiap)

Bos, H. van den – Mannenkampen Padang en Bangkinang, 2005

Clark, D.H. - Rapport RAPWI-groep (alleen over periode 10.09.45 - 11.11.45)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 58-61; deel II, 2002, pg 55-56

Fr Crispinus van Loon - Dagboek, tekeningen, Archief Fraters van Tilburg (150 blz)

Fr Ernestus - Verslag, plattegrond, tekeningen, Archief Fraters van Tilburg

Fr Gonzaga - Onze fraters van Padang, Verleden en Heden 5(1946) pg 37-51, Archief Fraters van Tilburg

Fr Silverius - Tekeningen, Archief Fraters van Tilburg

Holle, H.C.A. e.a. - Kampverslag van vrouwenkampen in Padang en Bangkinang, 1945

Horn, Marijke van - Zonsopgang en -ondergang in Padang en Bangkinang, Eigen beheer, 1997

Kuyl, Arie - Opgeborgen bij de evenaar, 1984 (in English: www.gtowentranslations.com)

Neumann, H. en E. van Witsen - De Sumatra-spoorweg, 1985, pg 163-175

Waardenburg, J.J.C.H. – Dagboek, NIOD IC-dagboek 176

 

Naamlijsten:

Bos, H. van den - Vrouwenkampen Padang en Bangkinang, Deel 2, deel B (overledenen)

Bos, H. van den – Mannenkampen Padang en Bangkinang, 2005

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 3.2, pg 25

Bos, H. van den – Mannenkampen Padang en Bangkinang, 2005, pg 19

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 60

 

Bersiap

22.08.45 Hashimoto maakt capitulatie bekend

30.08.45 eerste evacuatie van 50 ma,vr,ki naar Padang (vnl. mannen van binnenlands bestuur)

07.09.45 eerste droppings van voedsel en kranten; 2 Engelse militairen bezoeken kamp

08.09.45 Majoor Jacobs bezoekt kamp

10.09.45 RAPWI-groep (party "Sympathy", 3 Eng. en 4 Ned. militairen) per parachute neergelaten

16.09.45 Lady Mountbatten bezoekt kamp

27.09.45 aanvang evacuatie naar Medan (per vliegtuig via Pakan Baroe)

15.10.45 aanvang evacuatie naar Palembang (per vliegtuig via Pakan Baroe)

11.11.45 evacuatie voltooid: via Padang, vervolgens per boot naar Medan of Batavia

 

 

Plattegrond Bangkinang mannenkamp

 

 

Naamlijsten

A t/m L

M t/m Z

 

 

 

Index           Kampen op Sumatra