Zuid-Sumatra (vrouwen)

                                                                                                                                                                                1-2-2021

 

De gevangenneming cq internering van Nederlanders in Zuid-Sumatra begon reeds in maart 1942, toen overal mannen en oudere jongens enerzijds en vrouwen en kinderen anderzijds werden geïnterneerd in respectievelijk de mannen- en de vrouwenkampen, eerst in de naaste omgeving van hun woonplaats.

 

In de loop van 1942 en 1943 werden zij verzameld in één mannenkamp en één vrouwenkamp: in januari 1943 werden de mannen allen overgebracht naar het Barakken-kamp in Palembang, in september 1943 naar de Gevangenis in Muntok en in maart 1945 naar het eindkamp Belalau, de vrouwen werden ook eerst verzameld in het Barakken-kamp in Palembang, eind september na het vertrek van de mannen, vervolgens in november 1944 naar een Barakken-kamp in Muntok en tenslotte in april 1945 ook naar Belalau. Hier zaten de mannen en de vrouwen geheel gescheiden van elkaar in het mannen- en het vrouwenkamp Belalau temidden van rubberbossen.

 

BEVRIJDING:

Eind september 1945 begon de evacuatie van Belalau naar de RAPWI-wijk in Palembang; op 07-10-45 was de evacuatie vol­tooid.

 

 

Zuid-Sumatra

 

Boekit Besar, Palembang

IJsfabriek, Teloekbetoeng

Kepahiang

Vluctelingenkamp, Muntok

 

 

 

Talang Semoet

 

 

Charitas Hosp.

 

Djambi

 

Teloekbetoeng

20-9-1943

500 vr,ki

 

 

20-9-1943

40 nonnen

24-4-1944

30 vr,ki

25-4-1944

48 vr,ki

 

Palembang: Barakken

 

4-11-1944 (3 transporten in 10 dagen)

615 vr,ki

 

 

Muntok: Barakken

 

8.4.1945

200 vr,ki

 

12.4.1945

150 vr,ki

16-4-1945

295 vr,ki

 

Belalau (vr)

 

 

 

 

     Index              Kampen op Sumatra