Zuid-Sumatra (mannen)

                                                                                                                 31-1-2021

 

De internering van Nederlanders in Zuid-Sumatra begon reeds in maart 1942, toen mannen en oudere jongens enerzijds en vrouwen en kinderen anderzijds werden geïnterneerd in respec­tievelijk de mannen- en de vrouwenkampen in de naaste omgeving van hun woonplaats.

 

In de loop van 1942 en 1943 werden zij verzameld in één mannenkamp en één vrouwenkamp: in januari 1943 werden de mannen allen overgebracht naar het Barakken-kamp in Palembang, in september 1943 naar de Gevangenis in Muntok en in maart 1945 naar het eindkamp Belalau, de vrouwen werden ook eerst verzameld in het Barakken-kamp in Palembang, eind september na het vertrek van de mannen, vervolgens in november 1944 naar een Barakken-kamp in Muntok en tenslotte in april 1945 ook naar Belalau. Hier zaten de mannen en de vrouwen geheel gescheiden van elkaar in het mannen- en het vrouwenkamp Belalau temidden van rubberbossen.

 

Eind september 1945 begon de evacuatie van Belalau naar de RAPWI-wijk in Palembang; op 07-10-45 was de evacuatie vol­tooid.

 

 

 

Zuid-Sumatra

 

Boekit Besar, Palembang

Gevangenis, Palembang

Lahat

 

Muntok

Omgeving, Palembang

Pladjoe

 

Gevangenis

 

 

Pladjoe

 

Talang Semoet

16-1-1943

480 ma

 

xx-2-1943

150 ma

11-4-1943

9 jo

 

Palembang: Barakken

 

19-9-1943

639 ma

 

 

Muntok-Gevangenis

 

4-10-1943

30 ma

 

17-10-1943

500 ma

 

18-10-1943

501 ma

 

 

Belalau (ma)

 

Index                       Kampen op Sumatra