Semarang (vrouwen)

               

                                                                                                                             29-11-2021

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse vrouwen en kinderen in Semarang en omgeving begon in november 1942, toen ruim 500 vrouwen en kinderen werden geļnterneerd in het kamp Lampersari. In juni 1943 werden nog eens 700 vrouwen en kinderen geļnterneerd, nu in het kamp Bangkong; deze laatste werden in april 1944 overgebracht naar Gedangan en Lampersari; ruim een jaar later werd Gedangan gesloten, waarbij de vrouwen en kinderen deels werden overgebracht naar Lampersari, deels naar Halmaheira, een vrouwenkamp, waar reeds grote groepen vrouwen en kinderen uit Soerabaja en Soerakarta waren geļnterneerd.

Daarnaast was er het vrouwenkamp Karangpanas, waar uitsluitend vrouwen en kinderen uit Malang en Soerabaja werden ondergebracht.  Dit kamp werd in november 1944 gesloten, waarbij allen ook nog naar Lam­persari werden overge-bracht.

Bij de Japanse capitulatie zaten er ongeveer 7400 personen in Lampersari en 3300 in Halmaheira.

 

 

 

Midden-Java

 

 

Oost-Java

 

Bandoeng:

Tjihapit

 

4-12-1944

850 vr,ki

Semarang:

Juni 1943

700 vr,ki

 

Malang:

De Wijk

 

Feb 1944

1700 vr,ki

Soerabaja:

Darmo-wijk

 

Okt 1943

1300 vr.ki

Solo:

Ziekenzorg

 

Juni 1945

740 vr,ki

 

Bangkong

 

 

Gedangan

13-9-1944

400 vr,ki

 

 

 

 

 

 

Mei 1945

1280 vr,ki

 

Gedangan

 

Mei 1945

250 vr,ki

 

 

 

 

Lampersari

 

Halmaheira

 

 

 

Index             Kampen op Java