Semarang (mannen)

                                                                                                                                          29-11-2021

 

De gevangenneming cq internering van Nederlandse mannen in Semarang begon in april 1942, toen ruim 500 mannen (allen ambtenaren in de stad Semarang) werden opgepakt en ingesloten in de Djatingaleh-kazerne. Tien dagen later kwamen daar nog eens 200 mannen bij, die uit de wijde omgeving afkomstig waren. In juli volgde nog eens een groep van 300 mannen uit Semarang zelf.

Eind juli, begin augustus 1942 werden zij allen overgebracht naar Oost-Java, deels naar de Boeboetan-Gevangenis in Soerabaja (185 personen), de overigen naar Kesilir, het landbouwproject op de uiterste oostpunt van Java.

 

Tijdens de internering van de vrouwen en kinderen werden ook oudere jongens en oude mannen in de vrouwenkampen geļnterneerd. In de loop van 1944 en begin 1945 werden deze laatste overgebracht naar het jongenskamp Bangkong, waar bij het vertrek van de vrouwen reeds een groep jongens en oude man­nen was achtergebleven.

 

 

 

Semarang: mannen

 

april - juli 1942

1000 ma

 

 

 

1943-1944

oudere jongens en oude mannen

 

Djatingaleh

 

 

Diverse kampen

 

juli-aug 1942

185 ma

 

 

juli-aug 1942

830 ma

sep 1944 450 jo,om (uit Gedangan)

dec 1944 500 jo,om (uit 4e en 9e Bat)

mei 1945 185 jo,om (uit Halmaheira)

juli 1945 250 jo (uit Halm. en Lamp.)

 

 

 

Soerabaja:

Boeboetan

 

 

Oost-Java:

Kesilir

 

Bangkong

 

 

 

Index             Kampen op Java