Midden-Sumatra (vrouwen)

                                                                                                                                                                                1-2-2021

 

De gevangenneming cq internering van Nederlanders in Midden-Sumatra begon reeds in maart 1942, toen overal mannen en oudere jongens enerzijds en vrouwen en kinderen anderzijds werden geïnter­neerd in respectievelijk de mannen- en de vrouwenkampen, eerst in de naaste omgeving van hun woon­plaats.

 

In de loop van 1942 en 1943 werden zij allen verzameld in één mannenkamp en één vrouwenkamp: de mannen in de Gevangenis, de vrouwen in het Missiecomplex, beide in Padang. Medio oktober 1943 werden de mannen overgebracht naar het eindkamp Bangkinang, de vrouwen gingen toen naar de leegstaande Gevangenis om vervolgens begin december 1943 ook te worden overgebracht naar het eindkamp Bangkinang. Hier zaten de mannen en de vrouwen geheel gescheiden van elkaar in het mannen- en het vrouwenkamp Bangkinang ongeveer 2 km van elkaar verwijderd temidden van rubber­­bossen.

 

Eind september 1945 begon de evacuatie van Bangkinang naar Padang; op 11-11-45 was de evacuatie vol­tooid.

 

 

Midden-Sumatra

 

Brits kamp, Padang

Hospitaal, Sawahloento

Huis, Rengat

Huis van de AR, Fort de Kock

Huizen A, Sawahloento

Huizen B, Sawahloento

Huizenkamp, Soengei Penoux

 

Katholiek Sociale Bond, Padang

Leger des Heils-Hospitaal, Padang

Meisjes Kostschool, Fort de Kock

MV-gebouw, Padang

Nonnenklooster, Fort de Kock

 

 

 

 

Padang: Missiecomplex

 

19-10-1943

2300 vr, ki

 

 

 

Padang: Gevangenis

 

7-12-1943

470 vr, ki

 

 

9-12-1943

470 vr, ki

11-12-1943

470 vr, ki

13-12-1943

470 vr,ki

15-12-1943

465 vr,ki

 

 

Bangkinang (vr)

 

 

 

Index                     Kampen op Sumatra