Midden-Sumatra (mannen)

 

                                                                                                                                            1-2-2021

 

De internering van Nederlanders in Midden-Sumatra begon reeds in maart 1942, toen mannen en oudere jongens enerzijds en vrouwen en kinderen anderzijds werden geïnter­neerd in respectievelijk de mannen- en de vrouwenkampen in de naaste omgeving van hun woon­plaats.

 

In de loop van 1942 en 1943 werden zij allen verzameld in één mannenkamp en één vrouwenkamp: de mannen in de Gevangenis, de vrouwen in het Missiecomplex, beide in Padang. Medio oktober 1943 werden de mannen overgebracht naar het eindkamp Bangkinang, de vrouwen gingen toen naar de leegstaande Gevangenis om vervolgens begin december 1943 ook te worden overgebracht naar het eindkamp Bangkinang. Hier zaten de mannen en de vrouwen geheel gescheiden van elkaar in het mannen- en het vrouwenkamp Bangkinang ongeveer 2 km van elkaar verwijderd temidden van rubber­bossen.

 

Eind september 1945 begon de evacuatie van Bangkinang naar Padang; op 11-11-45 was de evacuatie vol­tooid.

 

 

Midden-Sumatra

 

Fort de Kock: Diverse kampen

Padang: Brits kamp, Gevangenis, Clubgebouw Katholiek Sociale Bond,

           Leger des Heils-hospitaal, Missie-complex, MV-gebouw, Provoosthuis

Padangpandjang: KNIL-kazerne

Rengat: Gevangenis, Huis

Sawahloento: Diverse kampen

Soengei Penoeh: Diverse kampen

 

 

Padang: Gevangenis

 

4-10-1943

30 ma

 

 

17-10-1943

500 ma

 

18-10-1943

500 ma

 

 

Bangkinang (ma)

 

 

 

Index                   Kampen op Sumatra