Batavia, mannen                                                               29-11-2021

 

De gevangenneming van Nederlandse mannen in Batavia begon reeds begin maart 1942, toen ongeveer 500 hoge ambtenaren en andere prominenten werden opgesloten in de Glodok-Gevangenis. Ongeveer gelijk­tijdig werden nog eens 2000 mannen opgesloten in de Struiswijk-Gevangenis en 480 mannen in de Boekit Doeri-Gevangenis; uiteindelijk werden allen in Struiswijk samengebracht. Begin 1944 werden zij overge­bracht naar het 15e Bataljon in Bandoeng.

Daarnaast was er een grote groep van 2800 mannen, die in juni 1942 werd geïnterneerd in ADEK en die begin 1944 ook werd overgebracht naar het 15e Bataljon in Bandoeng. Daarmee waren in principe alle Nederlandse mannen uit Batavia afgevoerd (oudere jongens en oude mannen uitgezonderd: die verbleven aanvankelijk in de vrouwenkampen, maar werden eind 1944 overgebracht naar de mannenkampen in Tjimahi).

 

 

Batavia

 

6-3-1942

500 ma

 

 

 

10-3-1942

2000 ma

xx-3-1942

480 ma

xx-6-1942

2800 ma

 

Glodok

 

 

Boekit Doeri

 

25-3-1942

500 ma

 

 

 

xx-8-1943

480 ma

 

Struiswijk

 

 

ADEK

20-1-1944

3000 ma

 

 

1-2-1944

2800 ma

 

Bandoeng: 15e Bataljon

 

 

 

 

Index            Kampen op Java