Kampsterkten burgers op 23-8-1945

 

                                                                                                                                                                           8-6 2011

 

English

 

Dit is een overzicht van de kampsterkten (aantal geïnterneerden per kamp) voor al die burgerkampen, die op 23-8-1945 nog in gebruik waren. 

 

Bron: deze website

 

NL = Nederlanders

E = Engels-sprekenden (vooral Engelsen, maar ook andere nationaliteiten)

 

Regio

 

Kamp

Per kamp

NL

Per regio

NL

Per eiland

NL

Per kamp

E

JAVA

 

 

 

 

 

Batavia

ADEK

1.100

 

 

900

 

Glodok

600

 

 

 

 

Halimoen

?

 

 

 

 

Kampong Makassar

3.500

 

 

 

 

Kramat

2.000

 

 

 

 

Mater Dolorosa

1.000

 

 

 

 

Sint Vincentius

1.200

 

 

 

 

Struiswijk

1.400

 

 

 

 

Tjideng

11.000

 

 

 

 

Tjipinang

?

21.200

 

 

Buitenzorg

Kedoeng Halang

100

 

 

 

 

Kelapanoenggal

145

 

 

 

 

Sempoer

25

270

 

 

Tjimahi

4e en 9e Bataljon

8.000

 

 

 

 

Baros 5

2.400

 

 

 

 

Baros 6

1.700

 

 

 

 

Goenoeng Haloe

325

 

 

 

 

Pasir Benteng

150

12.575

 

 

Bandoeng

15e Bataljon

8.000

 

 

 

 

Soekamiskin

?

 

 

 

 

Tjiboenoet

?

 

 

 

 

Tjihapit

31

8.031

 

 

Semarang

Bangkong

1.300

 

 

 

 

Halmaheira

3.300

 

 

 

 

Lampersari

7.600

12.200

 

 

Ambarawa

Ambarawa 6

4.000

 

 

 

 

Ambarawa 7

2.500

 

 

 

 

Ambarawa 9

700

 

 

 

 

Banjoebiroe 10

5.300

 

 

 

 

Banjoebiroe 11

2.300

 

 

 

 

Banjoebiroe 12

1.200

16.000

70.000

 

SUMATRA

 

 

 

 

 

Noord

Aek Pamienke I

1.400

 

 

 

 

Aek Pamienke II

2.000

 

 

 

 

Aek Pamienke III

1.300

 

 

 

 

Padang Halaban

170

 

 

100

 

Sirengorengo

2.000

6870

 

 

Midden

Bangkinang (ma)

976

 

 

 

 

Bangkinang (vr)

2.150

3125

 

70

Zuid

Belalau (ma)

572

 

 

90

 

Belalau (vr)

545

1117

11.000

350

BORNEO

 

 

 

 

 

Noord

Batoe Lintang (ma)

214

 

 

 

 

Batoe Lintang (pr)

105

 

 

 

 

Batoe Lintang (vr)

225

544

 

40

Zuid

Kandangan (ma)

54

 

 

 

 

Kandangan (vr)

167

 

 

 

 

Kandangan (zd)

24

245

800

 

CELEBES

 

 

 

 

 

Noord

Teling

110

 

 

 

 

Airmadidi

300

410

 

 

Zuid

Bolong

600

 

 

 

 

Kampili

1633

2.233

2.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

85.000

1.500

ma=mannen, pr=priesters, vr=vrouwen, zd=zendelingen

 

 

Conclusies

* Het totaal aantal burger-geïnterneerden bedroeg bij de capitulatie van Japan onge­veer 86.500 (waarvan 1.500 buitenlanders).

* Aannemende dat het gemiddelde sterftepercentage ongeveer 13% bedroeg, betekent dit dat gedurende de Japanse bezetting ongeveer 100.000 burgers werden génter­neerd.

 

 

Literatuur kampsterkten

Heijmans-van Bruggen, Mariska – Vrouwenkamp Ambarawa 6, 2001, pg 19 (100.000 geïnterneerden)

Nederlanders in Japanse kampen, Tentoonstellingscatalogus, 1976, pg 29 (96.000 geïnterneerden)

Velden, D. van – De Japanse Burgerkampen, 3e druk, 1977, pg 70 , 539 , 531, 540, 541 (95.000 geïnterneerden)

 

Literatuur sterftecijfers

Heijmans-van Bruggen, Mariska – Vrouwenkamp Ambarawa 6, 2001, pg 19 (sterftepercentage 13%)

Nederlanders in Japanse kampen, Tentoonstellingscatalogus, 1976, pg 29 (totaal 12.600 overledenen))

Velden, D. van – De Japanse Burgerkampen, 3e druk, 1977, pg 366 (Java sterftepercentage 13%)

 

 

 

                                                          Index