Samarinda                     Huis                     ZO-Borneo

 

                                                                                                                                                                                19-5-2011

Ligging

Samarinda lag aan de oostkust van Borneo, ongeveer 100 km ten noorden van Balikpapan.

De internering vond plaats in een officierswoning in de stad.    

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

25.06.43

Omgeving

 

10 (1)

10

ma,vr,ki

05.12.43

 

Bandj: Kazerne

2

8

ma

05.12.43

 

Bandj: Mil. Woningen

8

8

vr,ki


Afkortingen/Noten

ki=kinderen, vr=vrouwen

Bandj=Bandjermasin

(1) 1 pastoor, 1 ingenieur, 4 zusters Franciscanessen van Veghel, 3 vrouwen en 1 kind

 

Literatuur:

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, deel I, 2000, pg 189

Pisuisse, Jenny - Dubbelbeeld: twee vrouwen in oorlogstijd in Nederland en Nederlands-Indië, 1985, pg 151

 

Naamlijsten:

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel II, 2002, pg 156 (onderzoek E.Braches)

 

 

 

 

Index                   Kampen op Borneo