Passagierslijsten: Archiefcode

 

                                                                                                                                                                                    2-1-2011

 

 

code

 

archief

 

1

 

CBG (copiëren niet mogelijk i.v.m. slechte staat van de lijsten)

 

2

 

Collectie Troepenverschepingen, NA, toegang 2.13.103, inventaris 1-291 (soms alleen militairen + gezinnen)

 

3

 

Archief Stoomvaart Maatschappij Nederland, NA, toegang 2.20.23, inventaris 957 e.v.

 

4

 

Archief Rotterdamse Lloyd, Gemeente-archief Rotterdam, Hofdijk 65-1, Rotterdam

 

5

 

Veen, Arie J. van - Militaire Politie in Nederlands-Indië, 1997, pagina’s 379 t/m 403

 

6

 

National Archives, Perth, Australia

 

7

 

Museum Maluku, afd. Bibliotheek, Kruissstraat 313, Utrecht

 

8

 

Herman van Oosten, privé bezit, email: surupan51@planet.nl, www.passagierslijsten1945-1964.nl

 

9

 

Centraal Comité Kerkelijk en Part. Initiatief  (CCKP), NA, toeg. 2.19.080, inv, 234, 235, 236  (niet openbaar)

 

10

 

Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië, NA, toegang 2.27.01, inventaris 02

 

11

 

Ministerie van Maatschappelijk Werk, NA, toegang 2.27.02, inventaris 368

 

12

 

Nationale Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië (NASSI), NA, toegang 2.20.27, inventaris 068

 

13

 

Indische Genealogische Vereniging (IGV), secretaris@igv.nl

 

14

 

NIOD, IC 080242 en IC 080243

 

15

 

Cie Behartiging Belangen Protest. Kerk Ned Indie (CBBPK), UA, toegang 1422, inventaris 597-600

 

16

 

Henk Beekhuis, privé bezit (adres zie boven)

 

17

 

Archief  Koninklijk Java-China-Japan lijnen, NA, toegang 2.20.58.02, inventaris 664

 

18

 

Archief Nederlands Consulaat Generaal in Melbourne, NA, toegang 2.05.48.13, inventaris 23

 

19

 

Het Nederlandse Rode Kruis (NRK), afd. Oorlogsnazorg, Leeghwaterplein 27, Den Haag  (niet openbaar)

 

20

 

Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam, Kattenburgplein 1, Amsterdam

 

21

 

Balgooy, N.A. – DETA-contractanten, 1998, pagina’s  234 t/m 245

 

22

 

 

 

23

 

CD-rom – Henk Beekhuis (niet openbaar)

Afkortingen

CBG                       Centraal Bureau voor Genealogie, Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag

NA         Nationaal Archief, Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag

NIOD     Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Herengracht 380, Amsterdam

UA         Utrechts Archief, Alexander Numankade 199-204, Utrecht

 

 

                                                     Index