Djokjakarta              Vredeburg            Midden-Java

 

                                                                                                                                                                                    14-5-2011

Andere benaming

Fort Vredeburg, Benteng

 

Ligging

Het Fort Vredeburg lag in het centrum van de stad, op de hoek van de Kampe­mentstraat en de Residentlaan. Het kamp was ondergebracht in enige gebouwen binnen het 18e-eeuws fort, afgescheiden met prikkeldraad.

 

Kampbewaking:

Inheems politiepersoneel, heiho’s

 

Kampleiding

Dr L.Adam (van juni tot september 1942), Hr van den Berg

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

16.06.42 (1)

Omgeving

 

540

 

ma

21.06.42

Djok: Gevangenis

 

80

 

ma

27.07.42

 

Vrijgelaten

20

 

ma (2)

14.08.42

 

Vrijgelaten

20

 

ma (3)

xx.08.42

Omgeving

 

75

 

jo,ma

23.09.42

 

Soer: Boeboetan

80

 

ma (4)

xx.11.42

Omgeving

 

200

 

ma

08.08.43

Omgeving

 

20

 

ma (5)

08.09.43

Omgeving

 

20

 

ma (6)

16.10.43

Solo-omgeving

 

22

 

ma

12.01.44

Solo: pastorie (7)

 

12

 

ma

14.02.44 (8)

 

Tjim: 4e en 9e Bat

897

0

jo,ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen

Djok=Djokjakarta, Soer=Soerabaja, Solo=Soerakarta, Tjim=Tjimahi; Bat=Bataljon

(1) en volgende dagen

(2) als nipponwerkers

(3) als nipponwerkers in suikerondernemingen

(4) hoge ambtenaren

(5)  de nipponwerkers uit de suikerondernemingen (op 14.08.42 vrijgelaten)

(6) broeders van Maastricht (FIC)

(7) pastorie St-Anthonius

(8) tot en met 16.02.44

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 143 (gebeurtenissen in Bersiap)

Br J. van der Linden (FIC) - Donum Desursum, Eigen Beheer 1981, deel I, pg 66-82

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 156; Deel II, 2002, pg 136

Vogel, R.F. de - Persoonlijke mededeling (gestraften tijdelijk naar Gevangenis)

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 154 (stadskaart)

 

Luchtfoto

Diessen, J.R. van, R.P.G.A.Voskuil - Boven Indië, 1993, pg 103

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 156 (luchtfoto)

 

 

Index                   Kampen op Java