Belawan †††††††††††††† Unie Kampong††††††††††† N-Sumatra

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 4-5-2011

Ligging

Belawan was de havenstad van Medan, aan de oost-kust van Sumatra. Unie Kampong was een gebouwen-complex in het havenge≠bied. Het kamp bestond uit een gedeel≠te voor krijgsgevangenen en een gedeelte voor burger-geÔnterneer≠den (het "burger≠kamp"), pas later van elkaar gescheiden door prikkeldraad.

 

Naast het kamp bevond zich een kamp voor Japanse militairen.

 

Kampcommandanten††††††††††

luitenant Oda("Jan Slof" of "Slof-slof")

 

Bewaking

Japanse militairen, heihoís

 

Kampleiding

Hr G.J.NoŽ, Hr F. de Haas, Hr W.Schuurbiers (allen 04.42-07.43)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

12.04.42 (1)

Omgeving

 

105

105

jo,ma

05.05.42 (2)

Kab: HIS

 

91

196

ma

10.06.42

 

Vrijgelaten

15

180

ma

24.06.42

 

Vrijgelaten

6

 

ma

09.07.42

Med: St Jozef-school

 

17

 

ma

09.07.42

 

Med: St Jozef-school

9

 

jo (3)

08.08.42

Med: St Jozef-school

 

61

 

ma

13.12.42

Bal: Gevangenis

 

20

 

ma

15.12.42

Sib: Gevangenis

 

3

 

ma

29.12.42

Med: St Jozef-school

 

25

 

ma

30.12.42

Med: St Jozef-school

 

8

 

ma

02.01.43

Bin: Centr. Ziekenhuis

 

 

 

ma

28.01.43

 

Bin: Gevangenis

 

 

ma (4)

xx.01.43

TT: Huis

 

 

 

ma

31.01.43

Med: Poelau Brajan

 

44

 

jo

09.02.43

TB: AR-woning

 

39

 

ma

15.02.43

 

Bin: Gevangenis

 

 

ma (4)

10.04.43

TT: Huis

 

13

 

ma

26.05.43

Med: Poelau Brajan

 

8

 

jo

19.06.43

 

Med: Soengei Sengkol

5

 

ma

24.06.43

 

Med: St Jozef-school

3

 

ma

24.07.43

 

 

 

540

jo,ma

24.07.43 (5)

 

Med: Belawan Estate (ma)

540

0

jo,ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen

HIS=Hollands-Indische School

Bal=Balige, Bin=Bindjei, Kab=Kabandjahe, Med=Medan, Sib=Sibolga, TB=Tandjoeng Balei,

TT=Tebing Tinggi

(1) tot en met 14.04.42

(2) en 06.05.42

(3) van 16 jaar

(4) Engelsen en Amerikanen

(5) tot en met 27.07.43 (3 transporten)†††††††††††††

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-IndiŽ, Deel 3.1, pg 41

Bos, F.J. Ė Dagboek, NIOD IC-dagboek 103

Brandt, Willem - Zwarte moesson, 1966, pg 51-76, 155-159

Brandt, Willem - Binnen Japansch prikkeldraad, 1946 (poŽzie)

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 34-35; Deel II, 2002, pg 41

Ende, A. van der - Wij logeerden bij de Jappen, Eigen beheer 1969, pg 22-44

Leffelaar, H.J. - De Japansche regeering betaalt aan toonder, 1980

Leffelaar, H.L. - Leven op rantsoen, 1959

Leffelaar, H.L. - Through a harsh dawn

Noord Sumatra in Oorlogstijd, AP II 1942, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1995

Noord Sumatra in Oorlogstijd, SRR1942, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1995

Noord Sumatra in Oorlogstijd, SRR1943, Stichting Noord Sumatra Documentatie 1995

Velde, J.J. van de - Brieven uit Sumatra 1928-1949, pg 105

 

Fotoís/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 35 (luchtfoto); Deel II, pg 41 (fotoís)

Leffelaar, H.J. - De Japansche regeering betaalt aan toonder, Sijthof 1980, pg 29-32

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. - Japanse burgerkampen in Nederlands-IndiŽ, Deel 3.1, pg 42

Dulm, J. van e.a. - Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 34

 

 

Plattegrond Unie Kampong

 

 

 

Index††††††††† Kampen op Sumatra